Door de recente regenval is er een stijging in het aantal gewasbeschermingsmiddelen die de drinkwaternorm overschrijden. Ook de totale concentratie is opnieuw gestegen. Op 7 oktober overschreden 9 stoffen de drinkwaternorm. Dimethenamide heeft de hoogste concentratie (0,71 µg/l), gevolgd door Terbutylazine (0,33 µg/l). In onze vorige nieuwsbrief waren we positief dat er in de Bollaertbeek geen metaldehyde werd gevonden. Op 7 oktober werd echter  een concentratie van 0,30 µg/l gemeten. Blijf dus zeker waakzaam!

Waterkwaliteit: stijging concentratie en aantal gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Concentraties van de waargenomen actieve stoffen in de Bollaertbeek (gemeten door De Watergroep aan stuw 8)

Tabel_waterkwaliteit_BB_sept_okt_2019_DWG.png

Gekoppelde thema's & sectoren: