Ondernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. Op 11 september werden de hoogtepunten gedeeld tijdens de slotbijeenkomst bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Nederland.

Aquacultuur in stroomversnelling gebracht - deel 2

In deel 1 las je dat Inagro en zes andere projectpartners van Aquavlan2 drie jaar lang de handen in elkaar sloegen om de economische en ecologische efficiëntie van de aquacultuursector te verbeteren. Het onderzoek in Aquavlan2 leverde concrete innovaties op in de teelt- en productiesystemen. In de zoektocht naar duurzaam voer voor vissen en schelpdieren hebben de onderzoekers verschillende acties ondernomen. Er blijkt ook toekomst te zitten in duurzame teeltsystemen, zoals aquaponics. Ook aan kostenefficiëntie in diverse stappen van het kweekproces werd gewerkt.

Dit najaar ronden de projectpartners hun onderzoeken af. “Met de verworven kennis hopen we ondernemers en investeerders te overtuigen om de aquacultuursector in Vlaanderen en Nederland verder uit te bouwen”, besluit Wouter Meeus van Odisee.

biovlokken_UGent_TN.jpgDuurzaam voer voor vissen en schelpdieren. Empro Europe is erin geslaagd pluimveeafval te valoriseren tot visvoeder. Het pluimenmeel met een proteïnegehalte van 85 % kan vismeel van gevangen vis vervangen. Daarnaast bewees onderzoek van UGent dat biovlokken mogelijks kunnen dienen als grondstof voor het voer van schelpdieren en wormen. Onderzoekster Nancy Nevejan van UGent: “Biovlokken zijn heel interessant, omdat verloren nutriënten, voornamelijk stikstof, gerecycleerd kunnen worden onder de vorm van microbiële biomassa. De nutriënten zijn afkomstig van voederresten en worden ook uitgescheiden door vissen en garnalen als natuurlijk gevolg van hun metabolisme. Biovlokken zijn rijk aan proteïnen en kunnen op hun beurt dienen als voedselbron voor interessante aquacultuursoorten.” In het project startte UGent ook onderzoek op rond alternatieve bewaringstechnieken voor eitjes van copepoda, een soort krill dat een heel interessant levend voeder is voor jonge mariene vislarven. Dat onderzoek wordt nu verdergezet in een nieuw onderzoeksproject.
 
slibverwerking_aquapnics_TN.jpgDuurzame teeltsystemen. Het Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) onderzocht het restwater van Omegabaars. Onderzoekster Sara Crappé stelde vast dat het gebruik van het restwater geen invloed heeft op de opbrengst en kwaliteit van tomaat en komkommer. Ook de smaak van de groenten week niet af. Een duurzamer aquaponicssysteem is mogelijk dankzij de mineralisatie van visslib. Zo kunnen telers belangrijke niet-hernieuwbare voedingsstoffen, zoals fosfor, terugwinnen. Inagro analyseerde het slib van snoekbaarskweek in recirculatiesystemen (RAS). “Via de aerobe mineralisatie kunnen we 44% visslib verminderen en de nutriënten recupereren”, verduidelijkt Edson Panana Villalobos van Inagro.
 
Kostenefficiëntie. De huidige methode om grondsmaak te voorkomen, kan een verlies aan productie betekenen. Daarom zocht het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) naar een methode om de grondsmaakmoleculen in het kweekwater te verminderen. “Door ozon toe te dienen via micro- en nanogasbelletjes blijft het gas veel langer in het water en hebben de ozonmoleculen meer kans om in het water op te lossen en chemische stoffen, waaronder grondsmaakmoleculen, sneller af te breken”, vertelt Daan Delbare van ILVO. “Dankzij die techniek is de afzwemtijd veel korter. Zo verliest de kweker minder productie en bespaart hij water.” UGent onderzocht de mogelijkheid om de grondsmaakmoleculen bacterieel af te breken en kon enkele beloftevolle bacteriën isoleren. “De praktische toepassing moeten we verder onderzoeken”, klinkt het. In de kweek van schelpdieren vormen microalgen, het natuurlijke voer, een grote kost. HZ University of Applied Sciences ontwikkelde een artificieel dieet voor schelpdieren om de dure kweek van microalgen gedeeltelijk te kunnen vervangen. “We keken specifiek naar een zogenoemd finishing diet voor schelpdieren. We gingen ook na hoe we de geur en smaak van de schelpdieren kunnen aanpassen”, vertelt Jasper Houcke van HZ. “Dat resulteerde in twee soorten voer die de schelpdieren opnemen.”
 
Over het project
Het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project Aquavlan2 startte in 2017. De partners in het project zijn Inagro, Universiteit Gent, Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO), Odisee, Empro Europe, Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) en HZ University of Applied Sciences (HZ).
Het project kreeg financiële steun van Interreg en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland.  
 
Het Aquavlan2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Aquavlanlogo_klein.JPG
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png 

Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur | Glasgroenten