Ondernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. Op 11 september werden de hoogtepunten gedeeld tijdens de slotbijeenkomst bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Nederland.

Aquacultuur in stroomversnelling gebracht - deel 1

Aquacultuurondernemingen in Vlaanderen en Nederland hebben nood hebben aan innovatie in de productieprocessen om zich internationaal te kunnen onderscheiden in de productie, verwerking en handel van hoogwaardige nicheproducten. Dat bleek uit een SWOT-analyse van KU Leuven. Om de economische en ecologische efficiëntie te verbeteren, sloegen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers drie jaar lang de handen in elkaar.

Op 11 september werd het project Aquavlan2 feestelijk afgrond bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Inagro deelde er met de zes projectpartners hun projectresultaten. Tijdens een panelgesprek wierpen aquacultuurexperts een blik op de toekomst. Drie innovatieve aquacultuurondernemers getuigden bovendien over hun ervaring in het project. Op een infomarkt tijdens de lunch konden de deelnemers zich laten inspireren door de verschillende demonstraties van toegepaste onderzoeksresultaten.

 
panelgesprek2.jpg informarkt_liggend2.jpg

Knelpunten wegwerken met oog voor duurzaamheid
De projectpartners pakten knelpunten als voeder, energie, infrastructuur, water en grondstoffen aan via onderzoek naar geavanceerde teelt- en productiesystemen. Zo leverden ze een bijdrage aan een duurzame uitbreiding van de aquacultuursector. De verdere ontwikkeling van technieken moet de sector in staat stellen om kringlopen in de zoute en zoete aquacultuur te sluiten, nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen te benutten en de grondsmaak in aquatische producten te voorkomen.
“We gingen na in welke stappen van het kweekproces ondernemers kostenefficiënter kunnen werken en duurzame alternatieven kunnen inzetten”, vertelt Stefan Teerlinck, onderzoeker bij Inagro. “Denk bijvoorbeeld aan circulaire grondstoffen in het voer of duurzame teeltsystemen als aquaponics, waarbij afvalwater van viskweek hergebruikt wordt in glastuinbouw.”
 
Antwoord bieden op vragen uit de sector
forelvoer.jpgDankzij Aquavlan2 kregen ondernemers ook de unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een vouchersysteem. Negentien bedrijven met een idee kregen steun in de vorm van expertise of diensten. Dat resulteerde in vijftien innovaties op maat voor de aquacultuursector, zoals nieuw voeder voor tarbot, algenproductie op reststromen en de optimalisatie van rotiferenkweek.
 
Voederbedrijf Lambers-Seghers en Odisee ontwikkelden een duurzaam forelvoer in samenwerking met Empro Europe. Dat onderzoek toont aan dat alternatieve circulaire grondstoffen het vismeel in forelvoer kunnen vervangen. “Vismeel inruilen voor een combinatie van verenmeel en geëxtraheerde eiwitten uit kip, heeft geen invloed op de groei en de verteerbaarheid”, vertelt Vaast Vanoverschelde van Empro Europe. “We sleutelen momenteel nog aan het ideale recept om forel rendabel te kweken zonder vismeel.”
 
Toekomstige aquacultuurondernemers opleiden en ondersteunen
cursus_aqua.jpg
Met steun van het Interreg-project Aquavlan2 organiseerden Odisee en HZ University of Applied Sciences praktijkgerichte introductie- en specialisatiecursussen aquacultuur. Naast colleges over de kweek en kweeksystemen omvatte de cursus praktijklessen met excursies naar verschillende bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Kwekers deelden er hun ervaringen uit het werkveld. “Ook de uitwisseling van Vlaamse en Nederlandse docenten was een grote troef”, aldus Stef Aerts.
“Met bijna 200 cursisten in drie jaar is de kennisbasis gelegd voor een groeiende aquacultuursector in Vlaanderen en Nederland”, vertelt Stef Aerts van Odisee. De opleidingen bewezen meteen hun nut. Zes Nederlandse en vier Vlaamse cursisten startten na de cursus een aquacultuuronderneming. Zo volgde Thierry Janssens uit Nederland een basis- en specialisatiecursus bij Odisee. Recent werd hij deeltijds ondernemer in de aquacultuursector. Samen met andere starters werkte hij een idee rond de geïntegreerde kweek van zeewier met garnalen uit tot een bedrijfsconcept. Zo is het bedrijf Z-farm geboren.
De introductie- en specialisatiecursussen aquacultuur van Odisee en HZ University of Applied Sciences blijven succesvol. “Ook na afloop van het project Aquavlan2 gaan we verder met de cursussen”, vertelt Jasper van Houcke van HZ University of Applied Sciences vastbesloten.
 
 
Over het project
Het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project Aquavlan2 startte in 2017. De partners in het project zijn Inagro, Universiteit Gent, Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO), Odisee, Empro Europe, Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) en HZ University of Applied Sciences (HZ).
Het project kreeg financiële steun van Interreg en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland.  
 
Het Aquavlan2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Aquavlanlogo_klein.JPG
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png 

Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur | Glasgroenten