In het kader van het NEFERTITI netwerk vond een uitwisselingsbijeenkomst plaats over niet-kerende bodembewerking op een landbouwbedrijf in Polen. Akkerbouwers en adviseurs uit België, Spanje, Nederland en Polen konden een kijkje nemen op de boerderij van Wieslaw G. in de regio Zamosc. Dit bedrijf is tien jaar geleden begonnen met niet-kerende grondbewerking en de resultaten zijn zo goed dat de boeren uit de omgeving het ook steeds meer aan het toepassen zijn.

Niet-kerende bodembewerking levert grote bijdrage aan gevecht tegen droogte in Polen

Via een 2-daags bedrijfsbezoek eind juni werden kennis en praktijkervaring uitgewisseld over niet-kerende grondbewerking. Het bezochte bedrijf omvat 1000 hectare met voornamelijk maaigewassen: granen, koolzaad en mais.  In het heuvelachtige gebied vergt watermanagement bijzondere aandacht. Met het toepassen van niet-kerende bodembewerkingen komt watererosie veel minder voor. Eveneens krijgt de Poolse regio maar 50% van de neerslaghoeveelheid die Vlaanderen heeft, dus moet er zoveel als mogelijk water ook geborgen worden in de bodem in het najaar, zeker met de lage stand van het grondwater in de regio.

20190725polen.JPG

Niet-kerende bodembewerking zorgt voor bodemleven

20190725wormgang.JPGHet toepassen van niet-kerende bodembewerkingen heeft naast waterberging en vermijden van erosie ook een invloed op de aanwezigheid van bodemleven. Op deze percelen komen veel meer wormen voor, en deze wormgangen zorgen voor een goede afwatering. Tevens maken de diertjes gangen door de storende bodemlaag, waardoor water en wortels toegang krijgen tot diepere bodemlagen. De wortels van de tarwe komen tot wel twee meter diep. De gastboer vertelde dat akkerbouwers een aantal jaar geleden tijdens een zeer droog seizoen een compensatie kregen voor de opbrengstderving die de droogte veroorzaakt had. Hij kreeg als één van de weinigen geen vergoeding omdat zijn opbrengst bijna niet te lijden had gehad onder de droogte.Positief effect op het draagvermogen van de bodem

Het draagvermogen van de bodem op het bedrijf neemt toe met niet-kerende grondbewerking, ook onder natte omstandigheden. Dit werd geïllustreerd met vergelijkende foto’s van percelen van de buren: na een regenbui waren de tractorsporen bij de buren veel dieper dan op het gastbedrijf. Dit positieve effect van niet-kerende grondbewerking op het draagvermogen van de bodem zien we ook in Vlaanderen. De opbrengsten bleven de eerste jaren na het toepassen van niet-kerende grondbewerking gelijk, en namen daarna toe.Veel aandacht voor mechanisatie

Op het gastbedrijf wordt veel aandacht besteed aan mechanisatie: de machines worden in de winter zelf onderhouden en zo nodig aangepast. Onze gastboer probeert graag nieuwe dingen uit, hij en zijn werknemers passen de machine aan naar de omstandigheden op het bedrijf. Niet alleen niet-kerende grondwerking werd op het bedrijf onderzocht, ook werden proeven gedaan om de effecten van verschillende mineralen meststoffen in kaart te brengen. Er kan nu 30% minder N-meststoffen worden toegediend dan voor het toepassen van niet-kerende grondbewerking door de positieve stimulans op het bodemleven. Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat de N-efficiëntie verbetert bij niet-kerende grondbewerking.

 
Inspiratie voor Vlaamse en Nederlanse boeren


De meegereisde boeren zijn na het bezoek geïnspireerd weer naar huis gegaan: de Vlaamse boeren wonen in een heuvelachtig gebied en gaan meer niet-kerende grondbewerking toepassen om te kijken of het ook een positief effect op hun bedrijf kan hebben. Ook de Nederlandse boer wil het areaal waar hij niet-kerende grondbewerking toepast voorzichtig gaan uitbreiden met de verwachting dat het verslemping tegen kan gaan.

 

20190725machine.jpg

 

NEFERTITI wordt gefinancieerd via Horizon 2020 van de Europese Commissie.


Meer info

Meer info in onze volgende nieuwsbrieven of bij Franky Coopman franky.coopman@inagro.be of via de Nefertiti-website.

201809nefertiti.PNG


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting