Door het onkruid op meer velden langs waterlopen mechanisch te bestrijden, verminder je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dus ook de kans dat ze in het water terecht komen. Daarom demonstreerden we op 26 juni mechanische onkruidbestrijding in maïs. De aanwezigen zagen het resultaat van mechanische onkruidbestrijding in maïs, de gebruikte machines en bediscussieerden of mechanische onkruidbestrijding een optie is op hun bedrijf.

Mechanische onkruidbestrijding in maïs gedemonstreerd

Voor de demomiddag werd een perceel maïs van bij het begin mechanisch onkruidvrij gehouden. Tijdens het eerste luik van de demo lichtte collega Lieven Delanote van de afdeling Biologische Productie van Inagro de aanpak en gebruikte machines toe. We zagen de Treffler wiedeg (foto 1), die op 12 mei (in vooropkomst) en op 1 juni (3 blad) ingezet werd.

 

Daarnaast konden we de 8-rijige schoffelmachine van het merk HAK zien. Loonwerker Johan Staelens uit Ichtegem verzorgde deze bewerkingen. Bij de eerste bewerking op 16 juni was de machine uitgerust met schoffelmessen, torsiewieders en vingerwieders (foto 2). Dit was één week later dan gepland omwille van het natte weer. Torsiewieders en vingerwieders kunnen klein onkruid in de rij aanpakken. Bij de demo was de maïs ongeveer een halve meter hoog en was het tijd voor de laatste aanaardende schoffelbeurt. Hiervoor werden de torsie- en vingerwieders vervangen door aanaarders (foto 3).

 

(Lees onder de foto's verder)

 

Treffler_wiedeg_combi.PNG
Foto 1: Treffler wiedeg

 

20190616_HAK_Machine_1.jpg

Foto 2: Schoffelelementen op de HAK-machine: schoffelmessen, torsiewieders en vingerwieders (bewerking op 16 juni)

 

20190626_HAK_machine_2.jpg

Foto 3: Machine element op de HAK-machine voor het aanaarden van de rij (bewerking op 26 juni)

 

Belangrijke les bij mechanische onkruidbestrijding

 

Een heel belangrijke les die Lieven gaf, was dat je zeker op tijd moet beginnen met wiedeggen: vroeg begonnen is zeker in dit geval al half gewonnen. Eigenlijk begint het al bij de zaaibedbereiding: een vlak en egaal zaaibed zorgt voor een egale opkomst, waardoor er minder schade is aan het gewas bij eggen of schoffelen. Op tijd starten met wiedeggen, desnoods al 2 keer voor opkomst, zorgt ervoor dat je het kiemende onkruid goed meehebt. Daarbij is het heel belangrijk dat je zelf regelmatig je maïs gaat controleren en, als je met een loonwerker werkt, heel goed afspreekt en aangeeft in welk groeistadium de maïs zich bevindt.

Na opkomst is er geen vast recept, behalve dat je kort op de bal moet spelen en op klein onkruid moet gaan werken. Klein onkruid is makkelijker los te krijgen en kapot te krijgen, dan vast geworteld en groter onkruid. Doorgaans zijn 4 à 6 bewerkingen nodig met wiedeg en/of schoffelmachine om tot een onkruidvrij perceel te komen.

Het resultaat mag er wel zijn: tussen de rij is er geen onkruid te zien, in de rij is er wat muur achtergebleven en een enkele hanepoot en melganzevoet.

Bespreking economische kant mechanische onkruidbestrijding

 

Na de demonstratie gingen we dieper in op de economische haalbaarheid van de mechanische onkruidbestrijding. Eerdere proeven, uitgevoerd door proefhoeve Bottelare HoGent-UGent tussen 2007 en 2012, hebben al uitgewezen  dat mechanische onkruidbestrijding zo’n 10 % opbrengstderving en een meerkost met zich meebrengt. Echter op het demoperceel was de verwachte opbrengstderving minder groot en beperkt deze zich wellicht tot de kopakker. De meerkost voor de uitvoering van het mechanisch loonwerk en/of de afschrijving van de machines en eigen werk komt ongeveer 100 EUR duurder uit dan chemische onkruidbestrijding. Er zijn wel subsidies zoals de premie mechanische onkruidbestrijding bij het departement Landbouw en Visserij die deze opbrengstderving en meerkost compenseren.
De premie heeft als voorwaarde dat je een bepaalde oppervlakte voor 5 jaar volledig mechanisch onkruidvrij houdt. De teelt ligt daarbij niet vast en ook het perceel mag jaar na jaar wijzigen, maar je moet wel aan je opgegeven oppervlakte voldoen. Hiervoor krijg je dan jaarlijks 260 EUR/ha subsidie.
Tenslotte discussieerden we in twee groepen nog even over de opgedane info rond mechanische onkruidbestrijding. De belangrijkste zaken die als struikelblok aangehaald werden, zijn de dure machines en de hogere werklast die het met zich meebrengt. Een samenaankoop of loonwerk kan hier een oplossing zijn. Het zijn mogelijke pistes die we in elk geval verder onderzoeken binnen WaterProtect. Mocht je hiervoor interesse hebben, in maïs of andere teelten, neem dan gerust contact met me op: elien.dupon@inagro.be of 051 14 03 07.
In bijlage bij deze blog vind je de brochure die we meegaven met de deelnemers. Hierin staat meer info over mechanische onkruidbestrijding in maïs, de subsidies, alsook info over de GMO-steun die vanuit Ingro gegeven wordt voor mechanische onkruidbestrijding in groenteteelten.
 
Van de demonstratie werd ook een filmpje gemaakt, die je hier kan zien.
Gekoppelde thema's & sectoren: