In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de metingen in de Bollaertbeek van mei tot en met 17 juni. Er is verbetering te zien tov vorig jaar, maar we zijn er nog niet. Samenwerken om de de waterkwaliteit te verbeteren, blijft de boodschap!

Waterkwaliteit Bollaertbeek mei - juni

In Tabel 1 zijn de metingen van dit jaar te zien. Ter vergelijking hebben we ook nog eens de metingen van vorig jaar toegevoegd (Tabel 2).


Op 7 mei 2019 zien we een piek van chloridazon van 5,2 µg/l. Dit is slechts een derde van de concentratie die vorig jaar gemeten werd in dezelfde periode. We zijn zeker op goede weg, maar we zijn er nog niet. Het blijft tenslotte nog een overschrijding van 52 x de drinkwaternorm, wat een grote overschrijding is. We willen ook nog meegeven dat chloridazon er volgend jaar uitgaat (mag verkocht worden tot 30/06/2020 en opgebruikt worden tot 30/06/2021). Normoverschrijdingen liggen vaak mee aan de oorzaak van het verdwijnen van producten. Kijken we naar metobromuron, dan hebben we in mei en begin juni concentraties niet hoger dan 1,5 µg/l. Dit is en blijft een grote normoverschrijding, maar ook hier vinden we lagere concentraties terug dan vorig jaar.

We kregen dit jaar ook meer regen in het spuitseizoen. Denk maar aan het onweer van 5 en 11 juni. Meestal zien we dan meer normoverschrijdingen bij regenweer. Ook dit jaar is dat het geval, want op 12 juni zien we een sterke stijging in de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. De hoogste concentraties zijn terug te vinden voor metobromuron (4 µg/L) en dimethenamide (5,39 µg/l). Logisch, want velen hadden nog maar net hun aardappelen en maïs gespoten. Als we de som van de actieve stoffen nemen, kwamen we vorig jaar regelmatig op een totale concentratie van 15 tot 20 µg/l. Dit jaar is dit telkens beneden de 10 µg/l, behalve dan onze regendag. We zijn dus op goede weg, maar we zijn er nog niet. De inspanningen om puntvervuiling te vermijden lonen, maar we moeten volhouden en verder maatregelen nemen voor een betere waterkwaliteit, want we hebben nog steeds normoverschrijdingen. Blijven werken aan de waterkwaliteit is dus de boodschap!


Tabel 1: Concentraties van enkele gewasbeschermingsmiddelen gemeten in 2019 binnen WaterProtect

190715_Metingen_DWG_2019.PNG

Tabel 2: Concentraties van enkele gewasbeschermingsmiddelen gemeten in 2018 binnen WaterProtect

190715_Metingen_DWG_2018.PNG


 

Gekoppelde thema's & sectoren: