Sinds enkele jaren zijn de controles op het respecteren van de 1m-teeltvrije zone langs waterlopen verscherpt. Maar voor gewasbeschermingsmiddelen is de bufferzone langs diezelfde waterlopen vaak een stuk groter dan 1m. Dit komt omdat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen een product specifieke bufferzone krijgen en die is vaak ruimer dan de 1m-teeltvrije zone.

1m bufferstrook niet altijd voldoende voor gewasbeschermingsmiddelen

Grootte van de bufferzone

De minimale bufferstrook van 1m langs waterlopen wordt sinds vorig jaar strenger gecontroleerd. Deze strook is een spuit- en teeltvrije zone en moet ook op een gepast manier onderhouden worden. Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is die 1m echter een absoluut minimum want als je de verpakking van het gewasbeschermingsmiddel goed leest, staat daar vaak een grotere bufferzone op.

 

190627_GB_bufferstrook.jpg
Foto: 1 meter teeltvrije zone

Het komt immers steeds vaker voor dat gewasbeschermingsmiddelen extra voorwaarden opgelegd krijgen om een erkenning te krijgen of om erkend te blijven. Een van deze voorwaarden kan zijn dat er een bufferzone langs waterlopen aangehouden moet worden om het waterleven te beschermen, al dan niet in combinatie met een minimum driftreductiepercentage.

Die bufferzone kan je verkleinen door gebruik te maken van een driftreducerende techniek. Dit kan door driftreducerende doppen te gebruiken of door een andere erkende techniek toe te passen.  
 
Een voorbeeldje om dit te duiden: Middel X heeft een minimale bufferzone van 10m met een 75% driftreducerende techniek. Dit betekent dat je dit middel altijd moet spuiten met minimum 75% driftreducerende doppen én ook 10m van de beek moet blijven.  Gebruik je 90% driftreducerende doppen dan kan je de minimale bufferzone verkleinen en  hoef je slechts 5m van de beek te blijven.
Een ander voorbeeld: Middel Y heeft een minimale bufferzone van 5m met een klassieke techniek. Met 50% driftreducerende doppen kan de bufferzone van dit middel teruggedrongen worden naar 2m en met 90% driftreducerende doppen zelfs naar 1m.
 
Het respecteren van deze voorwaarden zal ervoor zorgen dat de middelen die vandaag nog op de markt zijn een grotere kans maken om hun erkenning te behouden.

 

190627_GB_DRD.JPG
Foto: driftreducerende dop


Inagro's gewasbeschermingsapp

Om het bos door de bomen te blijven zien zijn er enkele hulpmiddelen voor de landbouwer. Zo kan je op Inagro’s gewasbeschermingsapp makkelijk terugvinden wat de bufferzones zijn en driftreducerende maatregelen zijn voor elk middel in de teelt die je wil spuiten. Indien je het driftreductiepercentage van jouw spuittoestel of doppen ingeeft, wordt automatisch berekend welke bufferzone nog moet gerespecteerd worden.

Een voorbeeldje: Je wil Fubol Gold toepassen in aardappelen en je hebt 75% driftreducerende doppen. Welke bufferzone moet je respecteren langs de beek? Om dat te weten, vul je “Fubol Gold” in bij “handelsmiddel” en bij de filter “Driftreductieklasse van het spuittoestel” kies je voor “75%”. Na een klik op de filter- en zoekknop verschijnt de nog te respecteren bufferzone in het paarse vakje.

 

190627_GB_gewasbeschermingsapp.PNG

Infofiches bufferzones

Daarnaast zijn er in het kader van het demonstratieproject ‘spuittechniek in de akkerbouw onder de loep’ infofiches gemaakt met een overzicht van de bufferzones per handelsmiddel. Hiermee heb je een duidelijk beeld wat de minimale bufferzones zijn bij het toepassen van een driftreducernde techniek. Deze fiches zijn gemaakt voor de akkerbouwteelten en kan je terugvinden onder volgende links: granen , suikerbieten , aardappelen , mais.

 

190627_GB_banner spuittechniek in de akkerbouw.jpg


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht | Water