In 2018 werden de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en het debiet in de Bollaertbeek nauwgezet opgevolgd. Aan de hand van  deze metingen zien we dat de verontreiniging van de Bollaertbeek te wijten is aan zowel puntvervuilingen als aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dit kunnen onderscheiden leggen we je graag uit in deze blog.

Metingen in de Bollaertbeek tonen puntvervuiling en afspoeling

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in een waterloop terecht komen via puntvervuiling, drift of afspoeling en erosie. Om na te gaan hoe de gewasbeschermingsmiddelen precies in de Bollaertbeek terecht komen, werd in 2018 een uitgebreide monitoring opgezet. Er werden dagelijks waterstalen genomen in de Bollaertbeek ter hoogte van de Vierstraat en voorbij de zandvang aan de Rijselseweg. Tijdens een regenbui werd elk uur een staal genomen.

Wanneer we de concentraties van de verschillende actieve stoffen in de Bollaertbeek in combinatie met het debiet in de Bollaertbeek bekijken, kunnen we duidelijk puntvervuilingen onderscheiden van afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Een hoge concentratie aan fytoproducten in combinatie met een verhoogd debiet (=regenbui) duidt op erosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Een hoge concentratie van een fytomiddel zonder stijging van het debiet in de Bollaertbeek, is een puntvervuiling. Voor heel wat actieve stoffen zien we zowel puntvervuiling als afspoeling en erosie.

In onderstaande grafiek tonen we jullie een voorbeeld voor de actieve stof metobromuron (handelsmiddelen: Proman, Praxim, e.a.).  De rode stippen en strepen op de grafiek geven de gemeten concentraties aan metobromuron weer. De blauwe lijn op de grafiek is het debiet in de Bollaertbeek. Op 29 mei 2018 heeft het geregend en zie je een verhoging van het debiet. De debietsverhoging gaat gepaard met een concentratiestijging van metobromuron in de Bollaertbeek, wat erop wijst dat metobromuron mee afspoelde met het regenwater van de velden. De verhoogde concentratie metobromuron in de Bollaertbeek op 29 mei was dus grotendeels te wijten aan  afspoeling en erosie.  Met een grasbufferstrook of andere erosiemaatregelen zoals aardappeldrempeltjes kunnen we afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen sterk reduceren.

De hoge concentratie metobromuron in de waterloop op 25 mei, is een duidelijk voorbeeld van puntvervuiling, aangezien deze stijging niet gepaard gaat met een regenbui. Mogelijk werd hier over de Bollaertbeek gesproeid of werd het spuittoestel gereinigd op een plaats met afvoer van het reinigingswater naar de Bollaertbeek. Zo’n concentratiepieken te wijten aan puntvervuiling hebben we als landbouwers volledig zelf in de hand en kunnen we aanpakken! Respecteer alvast de 1m-teeltvrije zone en de productspecifieke bufferstrook en gebruik minstens 50% driftreducerende doppen. Het zijn 3 verplichte maatregelen die al een grote impact hebben op de waterkwaliteit. En vermijd puntvervuiling! Lees hiervoor zeker onze tips verderop in deze nieuwsbrief.

Grafiek_metobromuron_BB_190506.png
Figuur. Concentratie van actieve stof metobromuron (Proman, Praxim, Soleto) en debiet van de Bollaertbeek ter hoogte van de opwaartse meetlocatie (Vierstraat) voor, tijdens en na een regenbui.

 


Gekoppelde thema's & sectoren: