Heb je ook gelezen in de krant dat de Harelbeek in Ledegem ‘de meest vervuilde beek van Europa’ zou zijn? In een onderzoek bemonsterden de Engelse vorsers 27 Europese beken op gewasbeschermings-middelen en diergeneesmiddelen. In de Harelbeek in Ledegem werden het grootste aantal  gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden en dit kwam uitgebreid in de pers. Zo’n berichtgeving doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Samen werken aan een betere waterkwaliteit is dus ook werken aan het imago van de landbouw.

WaterProtect werkt aan het imago van de landbouw

Niet alleen in het kader van het WaterProtect project wordt de waterkwaliteit nauwgezet opgevolgd, maar waterlopen worden ook bemonsterd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van andere Europese studies. Onlangs onderzochten Greenpeace Research Laboratories (University Exeter, UK) 27 waterlopen in Europa op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. De Harelbeek in Ledegem was één van de onderzochte waterlopen. De onderzoekers vonden er 70 actieve stoffen in terug, waarvan een twintigtal intussen verboden stoffen. Dit is uitgebreid in de pers verschenen en de Harelbeek werd naar voor geschoven als ‘de meest vervuilde beek van Europa’.
In de pers vertelde men echter niet dat de teruggevonden verboden stoffen in extreem lage concentraties voorkwamen en waarschijnlijk het gevolg zijn van historische vervuiling. Omdat deze stoffen zeer traag afbreken in de bodem en het slib, blijven die lang aanwezig zonder dat de landbouw vandaag daar nog iets kan aan doen. Men vertelde ook niet dat de meeste actieve stoffen werden teruggevonden aan een concentratie beneden de milieukwaliteitsnorm. Drie actieve stoffen overschreden wel de milieukwaliteitsnorm en vormen een probleem voor het waterleven.
Gelijkaardige normoverschrijdingen zien we helaas ook in de Bollaertbeek. Maar in het kader van WaterProtect brengen we alle actoren (landbouwers, gemeenten, provincie,…) op de hoogte van het project en de uitgevoerde metingen en zoeken we samen naar oplossingen om te komen tot een betere waterkwaliteit. Zo willen we samen de waterkwaliteit in de Bollaertbeek maar ook het imago van de land- en tuinbouw verbeteren.  
Heb je een idee om te werken aan de waterkwaliteit of wil je weten wat goede oplossingen kunnen zijn om waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen vanop jouw bedrijf te vermijden?
Contacteer ons en we bekijken dit samen!  
Elien Dupon 051 14 03 07 of elien.dupon@inagro.be
Ellen Pauwelyn: 051 27 32 95 of ellen.pauwelyn@inagro.be
 
Gekoppelde thema's & sectoren: