Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. Met de Agrotopia-updates houden we je op de hoogte van de vorderingen en geven we je een beeld van de werken. Daarnaast zetten we ook de werking van Agrotopia, projecten en de Agrotopia-leerstoel in de kijker. We brengen regelmatig ook thematische interviews. In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe je het nieuws over Agrotopia kunt blijven volgen.

Agrotopia update maart 2019

In deze maart-update:  

  • De contouren van de regenwatersilo's krijgen vorm
  • Nieuws uit de Agrotopia leerstoel: rood licht verhoogt de weerstand van het blad bij aardbei tegen Botrytis cinerea
 
Wil je deze update in de toekomst nog ontvangen? Pas je voorkeuren aan!  
Dit bericht is uitzonderlijk bezorgd aan alle leden van Inagro om je zo de kans te geven de maandelijkse Agrotopia-updates te ontdekken. Wil je deze updates in de toekomst nog ontvangen, vink dan ‘glastuinbouw’ aan als interesse in ‘Mijn gegevens’ via de website van Inagro. Of volg Agrotopia via Twitter (@InAgrotopia) of LinkedIn (InAgrotopia).

De contouren van de regenwatersilo's krijgen vorm
Vorige maand werd de basis gelegd voor de regenwatersilo's. Daaraan werd deze maand verder gewerkt. De funderingen werden gevlochten en de vloerplaten gegoten. Omwille van de hevige wind moesten de werken even stilgelegd worden, maar uiteindelijk verscheen toch de binnenwand van de eerste regensilo.  
 
Intussen zien we ook de eerste palen ter ondersteuning van de trap aan de inkomzone. In de komende periode wordt verder gewerkt aan zowel de regenwatersilo's als de inkomzone.      

DSbouwAgrotopia_updatemaa19_LR.jpg


Nieuws uit de Agrotopia leerstoel: rood licht verhoogt de weerstand van het blad bij aardbei tegen Botrytis cinerea  
De grauwe schimmel (Botrytis cinerea) kan aanzienlijke schade veroorzaken bij aardbeiproductie door de ontwikkeling van vruchtrot. Aantasting van de vrucht uit zich vaak in de na-oogstfase, maar kan ook eerder optreden op bladeren die dan een primaire bron van infectie vormen voor de vruchten. Resistentie van de schimmel tegen de gekende bestrijdingsmiddelen neemt toe. Bovendien wordt het gebruik van fungiciden meer en meer ingeperkt omwille van strengere residubeperkingen op geoogste aardbeien. Er wordt dus uitgekeken naar alternatieve bestrijdingsmiddelen.
 
Eerdere studies hebben al aangetoond dat lichtkwaliteit een belangrijke factor vormt in het verweer van de plant tegen ziektes. Ledtoepassingen kunnen dus veelbelovend zijn. Om dat na te gaan bestuderen Prof. Höfte en Prof. Van Labeke (Universiteit Gent) de impact van lichtkwaliteit op de resistentie van aardbeibladeren.      
 
DS_leerstoelaardbei_updatemaa2019_LR.jpg
 
Onderzoeksresultaten tonen aan dat ziektesymptomen bij bladeren onder rood licht sterk verminderen. Maar terzelfdertijd zagen de onderzoekers dat jonge bladeren (1-2 weken oud) ongeacht het type licht gevoeliger zijn voor de infectie dan bladeren van bijvoorbeeld 1 maand oud. Nadien neemt de gevoeligheid weer lichtjes toe. Dat effect kwam bij alle geteste lichtkleuren terug, dus ook wit licht.
 
Rood licht biedt dus perspectieven als onderdeel van de schimmelbestrijding, maar verder onderzoek is nodig vooraleer we dit in praktijk kunnen toepassen. Momenteel wordt het onderzoek ook uitgevoerd in sla.    
 
>Meer informatie: agrotopia@ugent.be  
 

logo's crop oneventDisabled8014101a-1541-4068-bdc6-1715f26e1295=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | -- Algemeen --