Eind februari kwam het vouchercomité van Aquavlan2 voor een laatste keer samen. Vier vouchers zijn goedgekeurd. Zeven bedrijven krijgen steun voor hun aquacultuuronderneming. De Vlaamse bedrijven Trevi, Lambers-Seghers en Smart Farmers krijgen samen met de Nederlandse bedrijven Yara Sluiskil, Kordator, Alltech Coppens en Fry Marine ondersteuning bij de uitvoering van hun voucher.

Onderzoekers en bedrijven aan de slag met laatste vouchers

Het Europese project Aquavlan2 ondersteunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem worden bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. Het project heeft vijftien vouchers toegekend aan negentien bedrijven.


Voucheronderzoek 12: smaakproef op karper uit een recirculatiesysteem (RAS)
De firma Trevi voerde een groeiproef uit op karpers. Het voeder kwam van de firma Alltech Coppens uit Nederland. Als karper op termijn aangeboden zou worden als vis voor humane consumptie, dan moet de smaak voldoen aan de voorkeuren van de consument. Daarom zal PCG in Kruishoutem een smaakproef uitvoeren.


Voucheronderzoek 13: nieuw voeder voor tarbot
Fry Marine produceert tarbot. Die carnivore vis vraagt veel vismeel in zijn dieet, wat de duurzaamheid van dit product niet ten goede komt. De firma Lambers-Seghers gaat in deze voucher een voeder produceren met minder vismeel. De voeders die Lambers-Seghers ontwikkelt, worden getest door Universiteit Gent, in samenwerking met de University of Applied Sciences in Zeeland.


Voucheronderzoek 14: aerobe remineralisatie van het afvalwater uit viskweek
De firma Smart Farmers en Kordator combineren allebei viskweek met plantenkweek. Zo willen ze zowel vis als groenten op een duurzame manier produceren. Inagro zal het proces optimaliseren om de nutriënten in het afvalwater van de viskweek te gebruiken bij de planten. De nutriënten worden maximaal beschikbaar gemaakt door aerobe remineralisatie.


Voucheronderzoek 15: algenproductie op reststromen
Trevi en Yara Sluiskil kweken allebei algen op een reststroom van hun productieproces. Algen kunnen voor veel nuttige toepassingen gebruikt worden. Binnen deze voucher wordt het potentieel van deze algen bekeken door de University of Applied Sciences, Universiteit Gent en Inagro.

 

Meer info
Voor meer details over de goedgekeurde vouchers of de projectresultaten van Aquavlan2, neem contact op met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be.  
 
 
 
Het Aquavlan2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Aquavlanlogo_klein.JPG
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur