Op 6 december organiseerde Inagro een workshop voor projectpartners en Belgische beleidsmakers, onderzoekers en andere actoren betrokken bij waterkwaliteit en landbouw. Het thema van de studiedag was governance. Er werd een antwoord gezocht op volgende vragen: Hoe kunnen we een betere waterkwaliteit bereiken? Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten? Tijdens het veldbezoek in de namiddag bezochten we het waterproductiecentrum Zillebeke en werden enkele goede landbouwpraktijken toegelicht.

Stakeholders en projectpartners bezoeken het afstroomgebied van de Bollaertbeek

Het doel van deze studiedag was om beleidsmakers, onderzoekers en andere actoren (bvb. telersverenigingen, retail, drinkwaterbedrijven, …) betrokken bij waterkwaliteit en landbouw, samen te brengen, het project voor te stellen en samen na te denken over welke mogelijkheden er zijn om een betere waterkwaliteit te bekomen. Het is namelijk niet de bedoeling dat alleen landbouwers hun steentje bijdragen. Ook andere actoren kunnen hier een belangrijke rol in meespelen.


Na een korte voorstelling van het project, werd ‘Water governance’ toegelicht met bijhorende voorbeelden van hoe een betere waterkwaliteit gestimuleerd kan worden. Samen met enkele voorbeelden uit de Belgische, Ierse en Deense Action Lab binnen het project, vormde dit een goede basis om daarna in discussie te gaan met elkaar. Verschillende onderwerpen werden hierin behandeld: “Hoe kunnen we de verschillende stakeholders betrekken? Welke stimulansen kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit? Welke subsidies kunnen gebruikt of ontwikkeld worden? Wat kunnen we specifiek in de Belgische Action Lab doen?” De diversiteit van de aanwezige stakeholders leidde tot zeer waardevolle ideeën rond water governance, waarmee we zeker verder aan de slag zullen gaan in het WaterProtect project.

In de namiddag gingen we op veldbezoek, zodat de deelnemers op het terrein zien welke inspanningen de landbouwers doen en voor welke uitdagingen ze allemaal staan. Het uitwisselen van kennis met andere onderzoekers over gebieden met een gelijkaardige problematiek biedt eveneens een grote meerwaarde en zullen we mee verder gaan.

Gekoppelde thema's & sectoren: