Sinds 3 december is Stuw 8 terug open gezet waardoor het water van de Bollaertbeek terug in de Verdronken Weide kan stromen. Door het lage waterpeil in de Verdronken Weide, kan echter nog steeds geen water overgepompt worden naar Zillebeke vijver, waardoor het waterproductiecentrum nog wel een tijdje stil zal liggen. 

 
Terug waterinname van Bollaertbeek in Verdronken Weide

5 actieve stoffen gaven op 11 december een overschrijding van de drinkwaternorm, maar deze gewasbeschermingsmiddelen worden niet meer in dergelijke concentraties gemeten dat afleiden van het water nodig is. Het betreft bentazon (0,23 µg/l), chloortoluron (0,23 µg/l), dimethenamide (0,15 µg/l), S-metolachloor (0,13 µg/l) en BAM (het afbraakproduct van het niet meer erkende product dichlobenil; 0,71 µg/l). Sinds 3 december is stuw 8 dus terug open geplaatst en loopt er opnieuw water van de Bollaertbeek in de Verdronken Weide binnen. Als het niveau van de Verdronken Weiden hoog genoeg is, kan Zillebeke vijver aangevuld worden en als de vijver terug voldoende op peil is, kan het waterproductiecentrum terug opgestart worden.  

Waterniveau_ZillebekeVijver_20181206.jpg

Foto: het waterpeil van Zillebeke vijver stond op 6 december 2018 nog steeds ruim een meter te laag (25,35 m tov normale 26,50m) om het waterproductiecentrum opnieuw te kunnen opstarten.

Gekoppelde thema's & sectoren: