Er tot 3 g actieve stof aan de buitenkant van je spuittoestel kan hangen? Let dus op bij de uitwendige reiniging!

Met de wintermaanden voor de deur worden heel wat machines onderhouden en schoongemaakt om op te bergen in de loods. Het spuittoestel is één van de machines die onder handen wordt genomen en met de hogedruk wordt afgespoten. Het reinigingswater van het spuittoestel bevat vlug enkele grammen gewasbeschermingsmiddelen en kunnen een grote puntvervuiling veroorzaken. Zorg ervoor dat deze niet in de waterloop terechtkomen!
Wist je dat...?

Residu op spuittoestel

Naast het onderhouden van pomp, leidingen en frame wordt de spuitmachine dikwijls vorstvrij gezet door enkele liters antivries in de leidingen door te spoelen. Hiervoor wordt de machine meestal grondig inwendig en uitwendig gereinigd.

De machine heeft het ganse seizoen de gewassen gespoten. We staan er niet altijd bij stil dat bij het vullen en door drift ook fytomiddelen aan de machine zijn blijven kleven. In het kader van het Leader Westhoek project ‘Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw’ deden we op Inagro de test en reinigden we enkele spuitmachines uitwendig. Na analyse van het reinigingswater kon uitgerekend worden hoeveel actieve stof van het toestel is losgekomen. Hieruit bleek dat aan een landbouwerspuit makkelijk 2 tot 3 gram actieve stof blijft hangen. De laagste waardes werden teruggevonden op de spuiten die driftreducerende doppen gebruiken.

Verontreiniging

Het is al lang gekend dat puntvervuiling verantwoordelijk is voor 50-60% van de verontreiniging van de waterlopen door gewasbeschermingsmiddelen. Als het reinigen van het spuittoestel niet op de juiste plaats gebeurt, dan is dit eveneens een belangrijke bron van puntvervuiling. Als dit gebeurt op een verhard oppervlak waarvan het water afspoelt naar de riolering of gracht komen er zo enkele grammen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Als je weet dat je met 1 gram actieve stof 10.000m³ water kan verontreinigen dan is het duidelijk dat één reiniging op het erf grote gevolgen kan hebben. Het wordt steeds moeilijker om gewasbeschermingsmiddelen erkend te krijgen of om ze op de markt te houden en daar heeft de slechte waterkwaliteit veel mee te maken.  

Vermijden van puntvervuiling

Puntvervuiling kan nochtans makkelijk vermeden worden. Als het spuittoestel gevuld, gespoeld en gereinigd kan worden op een onverhard oppervlak, worden al heel wat problemen vermeden. Een stukje braakliggend terrein kan ideaal zijn om het spuittoestel op te reinigen. De resten die dan in de bodem terecht komen worden afgebroken door de bodembacteriën. Als je toch wilt reinigen op een verhard oppervlak op het bedrijf, leg dan een vul- en spoelplaats aan waar je het vervuild water apart kan opvangen in een cisterne. Met een (biologisch) zuiveringssysteem kunnen je spuitresten verwerkt worden op het eigen bedrijf. Een kleine moeite voor een betere waterkwaliteit en het behoud van producten!

Logo_Leader.jpg  Logo_EU.jpg  Logo_W-VL.jpg  Logo_EU_LandbouwfondsPlattelandsontwikkeling.jpg

Het LEADER-Westhoek-project ‘Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw’ (of kortweg ‘Boer en bij’) komt tot stand met steun van LEADER, de Provincie West-Vlaanderen en de Europese Unie.

Gekoppelde thema's & sectoren: