Samen met Hogeschool VIVES en Sirris hebben we de afgelopen twee jaar in het TETRA- VLAIO-project "Entomatisation"onderzocht hoe de kweek van insecten automatisch en op grote schaal kan verlopen. Het resultaat is de bouw van de eerste automatische voederlijn voor meelwormen in Vlaanderen. Tijdens het slotevent werden de onderzoeksresultaten van het project toegelicht. Nadien namen een 20-tal insectenstakeholders deel aan een speeddate.  

 
Impressie slotevent Entomatisation en speeddate voor insectenstakeholders

De afgelopen jaren werd er zeer veel kennis verzameld over zowel de kweek als de verwerking van insecten. Binnen het onderzoek Entomatisation onderzochten we hoe meelwormen automatisch gevoederd kunnen worden en hoe de kweek van deze insecten optimaal kan verlopen. 


Automatisering zorgt voor tijdswinst
Het kweken van insecten vraagt heel wat werk. Dankzij het efficiënt inzetten van automatisatie kan de arbeidskost sterk worden verminderd.

Het VIVES Maaklab in Kortrijk ontwikkelde een voederlijn om de meelwormen automatisch te voederen en om de kweek te ondersteunen. De volledige kweek van de meelwormen kan worden opgevolgd in het systeem: waar een bepaalde bak zich bevindt in de kweekcel, hoe oud de meelwormen zijn, welk en hoeveel voeder ze gekregen hebben. Hierdoor kunnen we de kweek zeer nauwgezet opvolgen en bijsturen waar nodig om handenarbeid zo veel mogelijk te reduceren.  
Daarnaast vergeleken onze onderzoekers ook andere arbeidsintensieve zaken, zoals zeeftechnieken om het oogsten en het scheiden van de poppen en de kevers te optimaliseren en wasinstallaties om een goede hygiëne te verzekeren. 


Optimale werkomstandigheden
Binnen het project werd er ook aandacht geschonken aan richtlijnen voor optimale werkomstandigheden van de insectenkweker. Als je insecten manipuleert, bijvoorbeeld bij het zeven of voederen, komt er stof vrij. Dit stof kan allergenen bevatten. Inagro zocht en vond maatregelen om onze medewerkers - en insectenkwekers in het algemeen - in gezondere omstandigheden te laten werken.Een volgelaatsmasker, beschermende kledij en een afgesloten goed geventileerde ruimte zijn de oplossing.


Toekomst van de sector
Bedrijven die insecten verwerken, wachten nu op zekerheid van een continue levering van insecten met een vastgelegde kwaliteit. Hiervoor zijn zware investeringen nodig. Dit kan, zoals een aantal bedrijven in Nederland, door in te zetten op een grootschalige centrale productie op één site.
Maar het kan ook anders. Een alternatief is een decentrale productie of een coöperatie van kleinere insectenkwekers, zoals dit nu ook georganiseerd wordt voor bijvoorbeeld melkveehouders. Binnen zo’n coöperatie kunnen bepaalde delen van het proces op een centrale site gebeuren, waardoor niet elke insectenkweker hierin moet investeren. Door afspraken te maken, wordt de kwaliteit van de geproduceerde insecten gestandaardiseerd en hebben de kwekers een grotere impact op de prijsvorming. 

Succesvolle speeddate
Na afloop van het slotevent namen twintig insectenstakeholders deel aan een speeddate. Deze werd georganiseerd in kader van het Interreg project Bioboost. Vaak zijn insectenstakeholders op zoek naar een specifieke schakel in de keten om een duurzame insectenbusiness uit te bouwen. Daarom brachten we stakeholders uit diverse sectoren (teelt, infrastructuur, voeder, automatisatie, producenten van eindproducten…) bij elkaar. De speeddate bestond uit twintig rondes van 5 minuten waarin de deelnemers de tijd kregen om elkaar te leren kennen. Al voor de officiële start was er al een luid geroezemoes te horen, iedereen had er duidelijk zin in. Ook na afloop hoorden we veel positieve reacties over deze korte, maar intense manier om contacten te leggen. We zijn alvast benieuwd naar de trajecten die eruit voort zullen vloeien.  
Wil je weten hoe het onderzoek van de andere BioBoost-partners verloopt? Schrijf je dan in voor de BioBoost-nieuwsbrief. Surf naar www.bioboosteurope.com en geef helemaal onderaan je e-mailadres in. 
Meer info
Jonas Clayes – Jonas.clayes@inagro.be
Veronique De Mey - veronique.demey@inagro.be
Banner_Bioboost_mettekstV25042018.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek