Drift van gewasbeschermingsmiddelen is de ongewenste verplaatsing van spuitdruppeltjes buiten het perceel door de wind. Hierdoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet alleen zorgen voor schade aan naburige percelen, maar kunnen deze ook in de waterloop terechtkomen. Bovendien bevordert een spuitwolk achter het spuittoestel het imago van de landbouw niet.  Gebruik daarom steeds driftreducerende doppen of spuittoestellen!

 
Driftreducerende doppen verlagen de kans op drift

Driftreducerende technieken

Driftreducerende doppen produceren een grovere druppel, die minder gevoelig is voor drift. Een grovere druppel kan bekomen worden door de keuze van het doptype (driftreducerende spleetdop, luchtmengdop,…) en/of de dopgrootte (een grotere dopopening) te kiezen.


Naast driftreducerende doppen kan ook het gebruik van driftreducerende spuittoestellen de kans op drift verminderen. Voorbeelden hiervan zijn spuittoestellen met luchtondersteuning of een afgeschermde spuitboom.


Hou ook rekening met de spuitdruk, de spuitboomhoogte (max.50 cm) en de rijsnelheid (max. 8 km/h). Deze hebben ook een belangrijke invloed op de driftvorming.


Erkende driftreducerende technieken
De driftreducerende technieken voor veldspuiten in België zijn ingedeeld in 4 driftreductieklassen, namelijk klassieke techniek 0%, 50% driftreductie, 75% driftreductie en 90% driftreductie. Let wel: Minimum 50% driftreducerende doppen zijn verplicht in Vlaanderen sinds 1 januari 2017!


Afhankelijk van het type spuittoestel en de spuitdoppen die je gebruikt, krijgt je spuituitrusting een bepaalde driftreductieklasse. In de tabel in bijlage (onderaan de blog) vind je terug of je gebruikte spuitdoppen ook erkend zijn en welke driftreductieklasse ze hebben. Op de website http://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik vind je onder het luikje “Voor de professionele gebruiker > Driftreducerende doppen” de meest actuele versie van de tabel (pagina 18 ev.). Enkel de spuitdoppen vermeld in deze tabel zijn erkend in België.


Vertel je fytohandelaar zeker aan welke driftreductieklasse je voldoet. Op die manier kan hij je een gepast spuitschema aanleveren. Heb je twijfels over welk driftreductiepercentage je nu juist hebt, neem gerust contact op, dan helpen wij je hierbij: elien.dupon@inagro.be of 051 14 03 07

Gekoppelde thema's & sectoren: