De concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek overschrijden nog steeds de drinkwaternorm. Hierdoor ligt het waterproductiecentrum volledig stil en kan geen drinkwater meer geproduceerd worden van water afkomstig uit de Bollaertbeek en de Verdronken Weiden.

Resultaten metingen Bollaertbeek juli - augustus

Ondanks de opnieuw heel droge zomer (op het moment van het versturen van deze blog is de droogtetoestand in heel Vlaanderen nog steeds in alarmfase code oranje) zijn er toch stoffen gemeten die boven de drinkwaternorm uitkwamen (Tabel 1). In juli en augustus waren er tot 12 stoffen die de drinkwaternorm overschreden. Over de zomermaanden juli en augustus heen was de gemiddelde totale concentratiesom van alle gemeten actieve stoffen 7,4 µg/l. Ter vergelijking: de toegelaten concentratie voor alle gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater bedraagt 0,5µg/l. Het aantal stoffen met normoverschrijding is echter wel dalende.

 

In Tabel 2 zijn opnieuw de gemeten concentraties per actieve stof weergegeven met bijhorende teelten en handelsproducten. De kleuren van de cijfers in de tabel zijn overeenkomstig de kleuren in de eerste tabel.

 
Sinds 17 mei wordt geen water meer gecapteerd uit de Bollaertbeek door de hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien de waterkwaliteit nog steeds niet voldoende is om terug water uit de Bollaertbeek te capteren, ligt sinds 3 september het waterproductiecentrum van De Watergroep volledig stil doordat er te weinig water in Zillebeke vijver aanwezig is om nog drinkwater te produceren.
 

 

Tabel 1: Aantal teruggevonden stoffen binnen bepaalde concentratiegrenzen gemeten op verschillende meetdata.

Tabel_aantal_stoffen_DWG_180925.PNG

 

Tabel 2: Concentraties van de teruggevonden actieve stoffen in de Bollaertbeek (gemeten door De Watergroep aan Stuw 8).

Tabel_concentraties_stoffen_DWG_180925.PNG

 

Gekoppelde thema's & sectoren: