Dankzij het vouchersysteem van het Interreg-project Aquavlan2 krijg je als aquacultuurondernemer een unieke kans. Je kan tot € 30.000 steun ontvangen om je idee tot een businessconcept uit te werken. Heb je zelf een idee? Dien dan jouw voucher in bij onze aquaconsulent.

Lanceer jouw businessidee in de aquacultuursector

Heb je als ondernemer of investeerder nood aan kennis om succesvol te zijn in de groeiende aquacultuursector? Heb je een idee, maar krijg je er geen vat op omdat je met vragen zit, zoals:

  • Waar kan ik als startende ondernemer de nodige expertise vinden?
  • Wat zijn de investeringskansen in aquacultuur?
  • Hoe kunnen (glas)tuinbouw en viskweek elkaar versterken?

Dankzij het Aquavlan2-project krijg je de kans om je idee uit te werken tot een businessconcept. Via een uniek vouchersysteem kan je gratis expertise of diensten inhuren.

 

Bedrijfsspecifieke oplossingen
Elf bedrijven kregen via het vouchersysteem al een duwtje in de rug.
Zo kreeg Lambers-Seghers advies bij de samenstelling van forelvoer. We vonden een ideaal recept waarbij een forel minder vismeel en visolie consumeert en toch goed (rendabel) groeit.
 
AquaMarine ontwikkelde een nieuwe nutriëntenoplossing en een led-verlichting voor de algenteelt. Beiden zijn getest in een piloot om algen (diatomeeën) te kweken.
Manatee wil dan wee rregionale zeewiersoorten op een duurzame manier kweken en zo toegankelijk maken voor een breed publiek. In een onderzoek analyseerden we de invloed van lokale condities op de kweek van zeesla, blaaswier en suikerwier.
Naast die drie voorbeelden werden er nog zes andere vouchers goedgekeurd. Een overzicht vind je hier.
 
 
Zelf een voucheraanvraag indienen
Heb je interesse om een voucheraanvraag in te dienen? Kijk dan eerst of je vraag zich binnen een van de vier onderzoeksthema's bevindt:
  1. Sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur
  2. Sluiten van kringlopen in de maricultuur
  3. Nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen
  4. Preventie van grondsmaak
 
Als dat zo is, neem dan contact op met onze aquaconsulent Stefan Teerlinck. Wacht niet te lang, want de volgende keuringsronde is in oktober en het vouchercomité moet vooraf nog voldoende tijd voorzien om jouw vraag te analyseren.
 
 
Contact
Stefan Teerlinck - stefan.teerlinck@inagro.be - 051 27 33 89
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur