Wist je dat ieder product een te respecteren bufferzone heeft? Wist je ook dat de breedte van bufferzones groter dan de 1 m verminderd mag worden als je driftreducerende doppen gebruikt? In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe de vork juist aan de steel zit. 

 
Wist je dat...?

Ieder product krijgt vanuit de overheid een bepaalde te respecteren bufferzone. Die staat vermeld op het etiket van het product en is ook terug te vinden op Fytoweb en Inagro’s gewasbeschermingsapp.  

Sommige stoffen die vorige maand teruggevonden zijn in de Bollaertbeek, hebben een grote bufferzone. Denk bijvoorbeeld aan de producten met dimethenamide (Frontier Elite, ...) of metribuzine (Artist, Sencor,…). De handelsproducten met die stoffen hebben allemaal een te respecteren bufferzone van 20 meter.  

Staat er op het etiket “bufferzone 20 meter”, dan wordt daarmee “bufferzone 20 meter met klassieke techniek” bedoeld. Klassieke techniek betekent 0 % driftreductie. Sinds 1 januari 2017 echter is minstens 50 % driftreductie verplicht. Bij het gebruik van 50% driftreducerende doppen, mag je de vermelde bufferzone halveren. Gebruik je echter driftreducerende doppen met een hoger driftreducerend percentage, dan mag je de bufferzone nog verkleinen. Om het duidelijk te maken, illustreren we dit met een tekening en een voorbeeld voor het gebruik van Frontier Elite (figuur 1). 
ED_Bufferzone_DR_180716.png
Figuur 1: Te respecteren bufferzone bij gebruik van 50 %, 75 % of 90 % driftreducerende techniek (vb. Frontier Elite)

 
Bij Frontier Elite staat op het etiket “Bufferzone 20 meter”. Gebruik je een klassieke veldspuit met driftreducerende doppen van 50 %, dan moet je nog 10 meter van de waterloop blijven. Voor alle duidelijkheid: bij deze bufferzone is de teeltvrije zone meegerekend in de totale bufferzone. Als je dus 10 meter niet mag bespuiten, dan is dit nog 9 meter van je teelt die niet bespoten mag worden. Gebruik je 75 % driftreducerende doppen, dan moet je nog 5 meter bufferzone respecteren en bij 90 % driftreductie slechts 1 meter (dus de teeltvrije meterzone). Een goede reden dus om driftreducerende doppen met een hoog driftreductiepercentage aan te schaffen! 
Door de bufferzones te respecteren help jij mee om de waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen te verbeteren en zo de Europese doelstellingen te behalen!
 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: