Wekelijks meet de Watergroep de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. In dit nieuwsbericht vind je de resultaten van eind mei en juni. Van de 46 gemeten actieve stoffen overschrijden 10 tot 17 actieve stoffen de drinkwaternorm. Dit is te veel, waardoor het water van de Bollaertbeek in deze periode niet kan gebruikt worden om drinkwater te produceren.

Waterkwaliteit Bollaertbeek juni

In de periode eind mei-juni werd door de Watergroep wekelijks de concentratie van 46 actieve stoffen gemeten in de Bollaertbeek. 10 tot 17 actieve stoffen overschreden de drinkwaternorm van 0,1 µg/L. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de actieve stoffen, die in deze periode minimum één normoverschrijding veroorzaakten. In de tabel vind je ook terug in welke teelten deze gebruikt kunnen worden en geven we enkele voorbeelden van handelsproducten. 

Het is belangrijk om toch even stil te staan bij bovenstaande tabel: heel wat actieve stoffen overschrijden de drinkwaternorm en zijn dus niet goed. Metobromuron overschreed op 28 mei zelfs 68 x de drinkwaternorm.  Er werden ook meer producten met normoverschrijdingen teruggevonden in vergelijking met vorige maand. Deze resultaten zorgen er voor dat er nog steeds geen water van de Bollaertbeek kan worden gebruikt als bron voor de drinkwaterproductie.

 
ED_TabelStoffenJuni_180716.PNG

Tabel 1: Actieve stoffen  die een overschrijding gaven van de drinkwaternorm (0,1 µg /l; meting<0,1µg/l is cursief gedrukt)

 
We zien in het water van de Bollaertbeek welke producten gebruikt worden op de velden in het gebied langs de beek. Graan- en bietenproducten zoals chloortoluron en chloridazon werden in mei in hoge concentraties teruggevonden. De concentraties van deze producten zijn in juni in dalende lijn (hoewel de concentratie van chloridazon de drinkwaternorm nog steeds overschrijdt). Andere producten, zoals metobromuron en dimethenamide, die toegepast worden in aardappelen, kolen en andere groenten en maïs, gaven pas een eerste overschrijding van de drinkwaternorm vanaf eind mei.
 
Deze regio wordt intensief gemonitord en opgevolgd in functie van drinkwaterproductie. Voorlopig zien we in de resultaten dat er veel normoverschrijdingen zijn. Landbouw heeft een belangrijke rol om deze normoverschrijdingen te helpen reduceren. Laten we hier samen voor gaan door puntvervuiling te vermijden, bufferzones te respecteren, drift te vermijden en erosie te verminderen. Via het project WaterProtect willen we ondersteuning bieden om hier samen aan te werken. De eerstvolgende meeting hiervoor is gepland op 4 september (zie blog over de volgende vergadering). In de blog “Wist je dat…?” geven we alvast meer uitleg over het respecteren van bufferzones.
 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: