Op donderdag 21 juni vond op Inagro het seminarie 'circulair ondernemen' plaats in het kader van het BioBoost-project. De partners van het BioBoost-project lichtten hun onderzoek toe en enkele ondernemers deelden met meer dan 70 geïnteresseerden hun succesverhaal in de biogebaseerde economie met reststromen.

Agrofoodreststromen, van kostenpost naar inkomstenbron

Inagro is nauw betrokken bij het BioBoost-project. We brengen de reststromen en oogsttechnieken uit de tuinbouwsector in kaart en gaan op zoek naar mogelijke modificaties tijdens de teelt en oogst om de verwerking van reststromen te vergemakkelijken. Zo kan een kleine aanpassing aan een oogstmachine bijvoorbeeld de verzameling van plantenreststromen vergemakkelijken.

Het seminarie stond volledig in het teken van circulaire economie en de valorisatie van reststromen. Dit werd al meteen duidelijk met de reststromenlunch, waar we genoten van heerlijke bereidingen op basis van afgekeurde groenten. Deze groenten zijn vaak afwijkend van de vormen die je in de supermarkt vindt, maar zijn nog even voedzaam en lekker.
bioboost-kleur.jpg

Biogebaseerde ontwikkeling van tuinbouw
Jeroen Straver van Gemeente Westland lichtte het project BioBoost toe. Dr. Lydia Smith gaf een overzicht van de hoeveelheden beschikbare reststromen bij diverse teelten in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ann Braekevelt van OVAM schetste het wettelijk kader rond het gebruik van biomassa, waarna Tjibbe Winkler enkele praktische voorbeelden gaf van reststromen die worden omgezet naar dagdagelijkse producten en van de manier waarop dit precies in zijn werk gaat.

Voorbeelden van succesvolle ondernemers
We hadden enkele ondernemers uitgenodigd om hun creatieve oplossingen voor het gebruik van reststromen toe te lichten. Zo vertelden de zeepmakers van Sign/Van Blankensteyn dat bij het uitpersen van sinaasappels slechts de helft van de vrucht gebruikt wordt. Dit wordt normaal weggegooid, maar dankzij fermentatie hebben zij hiervan een efficiënt en natuurlijk schoonmaakmiddel ontwikkeld. En dat is nog maar het begin van de mogelijkheden!

Het bedrijf Meam informeerde ons over de mogelijke toepassingen van microgolftechnologie in de verwerking van reststromen. In afwachting van verwerking moeten reststromen vaak een tijdje bewaard worden. Als je microgolftechnologie gebruikt voor het drogen van de reststromen, kunnen deze langer bewaard worden.  

Millibeter kweekt zwarte wapenvliegen om afval en mest te transformeren tot grondstoffen voor de chemische industrie en veevoeder. KOMOSIE/Foodsavers bekijkt de mogelijkheden voor het gebruik van reststromen met een link naar sociale economie en milieu. Verduyn teelt en verwerkt zelf groenten en onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor de valorisatie van reststromen. Het SUSKOOL- project van Greenyard gaat dan weer op zoek naar optimale valorisatie van de bloemkoolteelt voor de diepvriesindustrie.
Om af te sluiten kon een receptie met dips gebaseerd op restromen natuurlijk niet ontbreken. Hier konden onderzoekers en ondernemers hun visie en ideeën uitwisselen en beloftevolle samenwerkingen opstarten!  
fotos_seminarie.JPG
Foto links: Veronique De Mey, medewerker van Inagro, opent het seminarie. Foto rechts: Jan Ingelbeen licht het SUSKOOL-project van Greenyard toe.

Meer info
Veronique De Mey - veronique.demey@inagro.be
Hannes Lefevere -  hannes.lefevere@inagro.be 
Banner_Bioboost_mettekstV25042018.png