De Watergroep neemt ter hoogte van stuw 8 aparte stalen voor controle van de kwaliteit van het ruw water. Op basis van deze resultaten beslissen ze of drinkwaterproductie mogelijk is. Hierbij worden telkens 46 actieve stoffen gemeten. Daarvan hebben in mei ongeveer 11 stoffen de drinkwaternorm, zijnde 0,1 µg/l, overschreden. In de blog is een tabel te vinden met de stoffen met de hoogste overschrijdingen in mei. We linkten deze stoffen ook aan de teelten en enkele voorbeelden van handelsproducten waar deze actieve stoffen in terug te vinden zijn. Door de hoge overschrijdingen aan gewasbeschermingsmiddelen in het water wordt het water van de Bollaertbeek sinds 17 mei afgeleid naar de IJzerwegbeek.
 
Omleiding water Bollaertbeek naar IJzerwegbeek door te hoge waarden gewasbeschermingsmiddelen

Tabel 1 Actieve stoffen die de hoogste overschrijding gaven van de drinkwaternorm 0,1µg/l
Tabel_stoffen_mei_Bollaertbeek_Stuw8_V2.PNG


De norm voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het drinkwater is 0,1 µg/l. In de tabel kan je zien dat op 2 mei al enkele actieve stoffen die norm overschreden. Echter is op 7 mei een grote waarde gemeten voor metolachloor (wordt gebruikt in bieten, maïs en kolen) en een waarde voor chloridazon (wordt gebruikt in bieten) die 188 x boven de norm ligt. Dergelijke grote overschrijding kan de drinkwatermaatschappij niet voldoende zuiveren door hun actieve koolfilter. Daardoor wordt het water sinds 17 mei 2018 afgeleid via de bypass naar de IJzerwegbeek en komt het water niet meer in de Verdronken Weiden terecht. Dit water kan dus niet meer gebruikt worden voor drinkwaterproductie tot de hoeveelheid GBM terug voldoende gedaald is.

Gekoppelde thema's & sectoren: