In deze blog vind je waar in Europa we door dit project werken aan een betere waterkwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie. In België is het studiegebied het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Deze stroomt vanaf Kemmel/Wijtschate langs Voormezele richting de Verdronken Weiden in Ieper.

WaterProtect: verbetering waterkwaliteit van water voor drinkwaterproductie

7 Europese landen werken mee aan het project, elk met hun studiegebied: Denemarken, Polen, Roemenië, Italië, Spanje, Ierland en België.

België, Ierland, Spanje en Italië focussen op het vermijden van de verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen (GBM), terwijl Denemarken, Polen en Roemenië werken op het vermijden van verontreiniging door nutriënten.

Voor België is het studiegebied het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Deze stroomt vanaf Kemmel (tussen Kemmel en Wijtschate) langs Voormezele richting de Verdronken Weiden in Ieper. De Bollaertbeek werd geselecteerd als regio omdat dit een waterwingebied is, beperkt is in oppervlakte en met normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM). In dit project zoeken we samen met alle betrokken partijen naar oplossingen om de waterkwaliteit te verbeteren en de nodige stimulansen om deze oplossingen in het veld te implementeren. De betrokken partijen kunnen overheden of publieke instanties zijn, maar ook private actoren zoals een watermaatschappij of landbouwers. Dit noemen wij de ‘multi-actor’ aanpak.

WaterProtect wordt gefinancieerd door het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatie Programma. Volgende partners werken mee voor de Belgische Action Lab:

WaterProtect_Inagro_logo.png  WaterProtect_ILVO_logo.jpg  WaterProtect_vito_logo.png  WaterProtect_de-watergroep.jpg  WaterProtect_VMM_logo.png

Gekoppelde thema's & sectoren: