In Europa is de vraag naar visproducten groter dan de productie. Dankzij de centrale ligging in de Europese markt heeft de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector veel groeipotentieel. Via onderzoek en individuele begeleiding in het project Aquavlan2 ondersteunt Inagro de ontwikkeling van de sector. Anderhalf jaar na de start van het Interreg-project maakten de partners hun eerste onderzoeksresultaten bekend tijdens een bijeenkomst met ondernemers en onderzoekers in Vlissingen.

Inagro stoomt aquacultuur in Vlaanderen en Nederland klaar voor de toekomst

In België is amper 7 % van de geconsumeerde vis eigen productie, wat ons sterk afhankelijk maakt van de import van visproducten. Daarnaast is er meer vraag naar voedsel dat duurzaam gekweekt wordt. Recent maakte KU Leuven een SWOT-analyse voor de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector. Daaruit blijkt dat ondernemingen in die regio nood hebben aan innovatie in de productieprocessen om zich internationaal te kunnen onderscheiden in de productie, verwerking en handel van hoogwaardige nicheproducten.

Kansen voor duurzame viskweek benutten
Industriële synergie kan een oplossing bieden. Er zit dus toekomst in de samenwerking tussen meerdere kleine bedrijven. Ervaring en expertise delen, verschillende teelten integreren, reststromen optimaal benutten en productiekosten verlagen kunnen zorgen voor een hogere economische rendabiliteit in de sector.

Duurzame viskweek kan bijvoorbeeld via aquaponics, de combinatie van vis- en groenteteelt. Bij een ideale samenwerking gebruikt een glastuinbouwer het restwater van de viskweker, regenwater dat aangereikt is met nutriënten uit de uitwerpselen van de vissen. Maar ook energie-uitwisseling via warmtekrachtkoppelingen is een mogelijkheid.

Inzetten op verschillende thema’s en internationale samenwerking
De uitdagingen in de aquacultuursector vormen de basis voor het onderzoek in het Interreg-project Aquavlan2. Via samenwerking en individuele begeleiding wil Inagro samen met de zes andere projectpartners starters helpen om succesvol op de markt te komen. Momenteel werken we aan literatuur- en haalbaarheidsstudies, (rassen)proeven, pilootopstellingen, inventarisaties en (labo)onderzoeken in vier thema’s: (1) kringlopen in de zoetwateraquacultuur sluiten, (2) kringlopen in de maricultuur sluiten, (3) grondsmaak in de aquatische producten vermijden en (4) nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen ontwikkelen.
 
Op 17 mei verzamelden onderzoekers en ondernemers bij HZ University of Applied Sciences om de eerste resultaten van het onderzoek te ontdekken. We willen onze kennis en gezamenlijke ervaringen regelmatig delen met de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector. Tijdens de verdere looptijd van het project volgen er nog drie grensoverschrijdende bijeenkomsten en per onderzoeksthema bieden we nog een aantal specifieke workshops aan.  De eerstvolgende workshop kadert in het onderzoek naar nieuwe voeders en vindt plaats op 29 mei in Dendermonde.


Meer info
Stefan Teerlinck - stefan.teerlinck@inagro.be
 
Aquavlanlogo_klein.JPG
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur