Tijdens de succesvolle infovergadering van de Bollaertbeek konden 80 aanwezigen veel opsteken over de waterkwaliteit van de Bollaertbeek. De presentaties van deze vergadering zijn nu terug te vinden op de Bollaertbeek website en via de links onderaan in dit bericht.
Presentaties tweede vergadering Bollaertbeek online
Elien Dupon van Inagro startte de vergadering met een korte schets van het project en zijn doelstellingen. Ingrid Keupers van de Watergroep vertelde over de werking van en de uitdagingen voor het waterproductiecentrum in Zillebeke. Deze zomer werden op verschillende plaatsen in de Bollaertbeek en zijn zijrivieren waterstalen genomen en onderzocht op gewasbeschermingsmiddelen. Deze resultaten presenteerde Ingeborg Joris van VITO in primeur. In de aansluitende discussiegroepjes werden de resultaten van de wateranalyses besproken. 
 
Na de pauze presenteerde Dirk Baets van Bayer de resultaten van hun project uitgevoerd in 2010-2013 in het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek. Hij benadrukte dat puntvervuiling en afspoeling de belangrijkste bronnen waren van waterverontreiniging in de Grote Kemmelbeek. Daarna gingen we de interactieve toer op: alle aanwezige landbouwers kregen een stembakje en mochten aangeven welke maatregelen ze al toepassen in het gebied of mogelijk zien om toe te passen.

Als afsluiter van deze goedgevulde namiddag konden de geïnteresseerden nog een bezoek brengen aan het waterproductiecentrum van Zillebeke.
 
 
 
 
De presentaties zijn ook terug te vinden onder het luik Events.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: