Aquaponics, je hebt er misschien al van gehoord. Het is de combinatie van vis- en groenteteelt. Een viskweker heeft nood aan kwaliteitsvol water dat hij bij de glastuinbouwer kan vinden. Na het gebruik kan het water vol nutriënten terug naar de teler. Die hergebruikt het op zijn beurt om gewassen te kweken. Heb je interesse in een samenwerking met een viskweker, maar zit je nog met vragen rond de werking en haalbaarheid voor jouw bedrijf? Lees dan zeker verder.

Hoe verkrijg je als glastuinbouwer een winwin-situatie met een viskwekerij?

Het idee van circulaire economie wil zoveel mogelijk bedrijven clusteren, zodat de beschikbare grondstoffen - zoals als water en meststoffen - optimaal benut worden. Het is dus niet onmogelijk dat een viskweker zich in de nabije toekomst naast jouw tuinbouwbedrijf komt vestigen. Die heeft namelijk een grote behoefte aan kwaliteitsvol water, en als glastuinbouwer ben je de partner bij uitstek. Bij een ideale samenwerking zal de viskweker regenwater afnemen en die nadien, aangereikt met nutriënten uit de uitwerpselen van de vissen, terugsturen naar de teler.

Aquaponics_SCHEMA_klein.png

Figuur: schematische voorstelling van het aquaponicssysteem

 

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn bedrijf?

Vooraleer je de beslissing neemt om zo'n samenwerking op te starten, wil je uiteraard eerst een antwoord op veel vragen. Enkele voorbeelden:

  • Wat is de kwaliteit van het water dat terugkomt naar mijn serre?
  • Wat zijn de best beschikbare meettechnieken om de kwaliteit van dat water op te volgen?
  • Welk type filters zijn de goedkoopste oplossing om dat water te zuiveren en gebruiksklaar te maken?
  • Welke organismen zitten in dat water? Kunnen ze schade toebrengen aan mijn gewas of net een positieve invloed hebben?
  • Welke gewassen en rassen zijn geschikt om die uitwisseling probleemloos te kunnen uitvoeren?

Aquavlan2 kan je vraag gratis beantwoorden

Het project Aquavlan2 wil het aquaponics-systeem verder ondersteunen. Dankzij het vouchersysteem kan je jouw bedrijfsspecifieke vragen GRATIS laten beantwoorden. Dat kan een theoretische vraag zijn, zoals “Hoe is de waterkwaliteit van het viswater en hoe verloopt de opvolging van de kwaliteit?”; of eerder een praktische vraag, zoals “Kan er een haalbaarheidsstudie uitgewerkt worden die past bij mijn bedrijfssituatie en –strategie?”.


Meer info

Op alle bovenstaande vragen kunnen wij een antwoord bieden. Voor advies, contacteer:

An Decombel - An.decombel@inagro.be - 051 24 00 20

Sara Crappé - sara@pcgroenteteelt.be - 09 331 60 87


Aquavlanlogo_klein.JPG

logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png 


Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur | Glasgroenten