Door het aanzienlijke potentieel van meelworm in voeders mag het beestje niet ontbreken in het onderzoek naar professionele insectenkweek bij Inagro. Zo lossen we mee de vraagstukken op die geïnteresseerde bedrijven nu nog belemmeren om te investeren in meelwormen. 

 
Onderzoek naar de meelworm verpopt

Meelworm in voeding en voeders 

In veel Aziatische landen consumeren mensen sinds jaar en dag meelwormen. De diertjes zijn er te vinden op voedselmarkten, naast andere eetbare insecten. In de westerse wereld dienen meelwormen vooral als voedsel voor huisdieren, zoals reptielen, vissen en vogels. En in België mogen ze ook verkocht worden voor menselijke voeding. Sinds juli is het wettelijk toegestaan om meelwormen te verwerken in visvoeders voor de industriële vissenkweek. En in de toekomst zullen meelwormen ook voorkomen in voeders voor varkens en kippen. Verschillende bedrijven en start-ups zijn dan ook bereid om te investeren in het kleine diertje.   

Onderzoek naar kweek en verwerking van meelworm 

In 2014 startte Inagro kleinschalig onderzoek op naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek. Nu, drie jaar later, verpopt de kweek in het praktijkcentrum. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal. De meelworm heeft talrijke toepassingsmogelijkheden. Daarom mag de insect niet ontbreken in ons onderzoek.  

Wat onderzoekt Inagro? 

Het onderzoek van Inagro focust op de rendabiliteit van de kweek en de omstandigheden voor een zo efficiënt mogelijke kweek. 

  • Welk klimaat en welke voedersamenstelling hebben de diertjes nodig om hun oogstgewicht zo snel mogelijk te bereiken?
  • Kunnen meelwormen bijdragen aan de verwerking van gewasresten die nu vaak op het veld blijven liggen?

De meelwormen, die in bakken opgroeien, worden nu dagelijks manueel gevoederd en handmatig gescheiden tussen de levenscycli. Die arbeidsuren wegen op de rendabiliteit. Hoe kan de kweek op industriële schaal, met honderden of zelfs een duizendtal bakken, toch rendabel verlopen?    


Kom het zelf ontdekken! 

Op 12 december vindt de jaarlijkse stakeholdersmeeting insecten plaats op Inagro. Op die tweede editie delen experten uit de sector hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. Daarnaast zijn er dit jaar interactieve sessies met interessante en praktische uiteenzettingen voorzien. Nadien zijn de nieuwe kweekcellen én de unieke robot te bezichtigen op de officiële opening van onze nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek. 

> Bekijk alle praktische info en schrijf je in!  


Entomospeed_logo_banner.jpg 

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.


Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek