De kleinfruitsector wil het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen en is daarom op zoek naar alternatieven. Antiworteldoeken bieden soelaas, maar vergen veel tijd en moeite van de teler. Via een nieuwe operationele groep willen Inagro en projectpartners komen tot een innovatieve machine die via technologische automatisatie een handig instrument vormt voor de onkruidbeheersing in kleinfruit, en bij uitbreiding in pitfruit en de fijne groenteteelt. Het innovatienetwerk Agreon gaat mee op zoek naar een geschikte machineconstructeur.

Operationele groep bekijkt mogelijkheden van automatisatie antiworteldoeken

De biologische teelt van kleinfruit
De kleinfruitsector, en bij uitbreiding de pitfruit- en groentesector, wil het gebruik van chemische herbiciden verder afbouwen. Door de oppervlakkig wortelende planten zijn methodieken als mechanische onkruidbeheersing (bijvoorbeeld schoffelen en vegen) niet bruikbaar in de kleinfruitsector. Antiworteldoeken werken wel goed, maar ze aanbrengen is arbeidsintensief en tijdrovend. De teler moet ze jaarlijks manueel uitrollen, vastleggen en oprollen. Daarom worden ze enkel op kleine schaal ingezet.

Wie antiworteldoeken gebruikt, moet ze jaarlijks plaatsen en terug wegnemen. Vóór de plaatsing (in april-mei) moet de teler alle mulching aanbrengen (houtsnippers, compost, stalmest, organische/ chemische mestkorrel). Op het einde van het seizoen (na de eerste vorstperiode eind oktober of begin november) moeten de doeken terug weg, zodat ongedierte (zoals woelmuizen) er geen onderkomen onder vinden. Bovendien kan de bodem zo herstellen.

 

Automatisatie via machineconstructeur
Het project 'Sustainable weed-strip' zet in op de ontwikkeling van een machine die de doeken automatisch op de teeltruggen kan plaatsen, vastleggen en terug oprollen. Dat zou de kosten- en arbeidsefficiëntie van de teelten sterk verbeteren. De ontwikkeling van een machine die aangepast is aan de inplanting, het gewas en de teelttechniek van een kleinfruitplantage, vraagt kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende partners.

Naast PC Fruit (Sint-Truiden), PCG (Kruishoutem), PPK (Pamel) en BioForum zijn ook vier kleinfruittelers betrokken in het project. Geïnteresseerde machinebouwers zullen met hen in overleg kunnen gaan. Daarnaast zijn er bedrijfsbezoeken gepland in binnen- en buitenland om ervaringen op te doen over de bestaande machines en noodzakelijke optimalisatie.

Plantage kleinfruit.jpgHet finale doel is om tegen het voorjaar van 2019 een prototype te ontwikkelen dat ingezet kan worden op de plantages, in eerste instantie bij de vier betrokken kleinfruittelers. Een daaropvolgende demodag moet andere geïnteresseerden informeren en in contact brengen met de machinebouwer.

De ontwikkeling van een dergelijke innovatieve machine moet toelaten om het areaal biologische teelt van kleinfruit (waar gebruik van herbiciden verboden is) verder op te schalen. Aangezien de vraag naar kleinfruit sterk groeit, zowel vanuit de versmarkt als vanuit de verwerkende industrie, is zo'n opschaling zeker gewenst.

 

Agreon werkt mee
Het innovatienetwerk Agreon, dat ingebed is in Inagro, werkt mee aan het project. Zijn rol bestaat erin een geïnteresseerde machineconstructeur te vinden en warm te maken om de machine te ontwikkelen. Eind oktober vindt daarom een eerste infosessie met enkele machineconstructeurs plaats in Inagro. We hopen om minstens één geïnteresseerde kandidaat te kunnen weerhouden. Machineconstructeurs die willen deelnemen, kunnen zich nog altijd aanmelden (tot en met dinsdag 24 oktober) via stefaan.serlet@inagro.be.

 

 

LogobannerOperationeleGroepenAgreon19102017.png

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.