Reststromen uit de tuinbouwsector waardevol benutten kan een win-winsituatie opleveren voor het milieu en de economie. Negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gestart met het project “Bioboost”. Daarin werken ze tot december 2019 samen om de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Op www.bioboosteurope.com kan je nu al interessante informatie terugvinden.

Bioboost stimuleert biogebaseerde ontwikkeling van tuinbouw in Europa

Tuinbouwresiduen op een waardevolle manier benutten
De tuinbouwsector produceert grote hoeveelheden groenafval, zoals plantaardige resten (stengels en bladeren) en onverkoopbare groenten en fruit. Momenteel worden die meestal weggegooid of gebruikt als compost. Groenafval vindt ook toepassingen in biogas. In het project BioBoost willen de partners plantaardige reststromen op een duurzamere, efficiëntere en meer geïntegreerde manier benutten om te komen tot een milieuvriendelijke en hernieuwbare glastuinbouweconomie.


Inagro focust op drie domeinen binnen Bioboost
Inagro zet zich in op drie verschillende domeinen binnen het project. Een eerste domein betreft het opzetten van een overkoepelend bio-economie platform in Vlaanderen, met focus op de regio Roeselare. Het doel van dat platform is nagaan wat er nodig is voor de ontwikkeling van groene innovaties op basis van tuinbouwreststromen en die innovaties in de markt zetten. Dat zullen we doen via studiedagen, brainstorms en matchmakingevents waarbij personen uit overheid, onderwijs, onderzoek en landbouw betrokken worden. Houd dus zeker je mailbox in de gaten!

Oogsttechnieken ontwikkelen en uittesten is een tweede domein waarop Inagro focust. De reststromen die de tuinbouwsector produceert, blijven vaak onbenut achter op het veld. Om die reststromen te kunnen oogsten, bestaan er nog geen geschikte machines. Inagro evalueert binnen dit domein welke machines we (mits kleine aanpassingen) kunnen inzetten en of het eventueel noodzakelijk is een nieuwe machine te ontwikkelen.

Om een bio-economie uit te bouwen moeten we de geoogste reststromen zo hoogwaardig mogelijk kunnen verwerken. Dat kan bijvoorbeeld in voedingstoepassingen, cosmetica en materialen. Niet alle reststromen zijn echter rechtstreeks valoriseerbaar. In een derde domein bekijkt Inagro of dat kan via een omweg, namelijk via insecten. Als we insecten kunnen kweken op laagwaardige reststromen, dan kunnen we de reststromen omzetten naar hoogwaardige eiwitbronnen.


Volg ons op de voet via de website
Uitgebreide informatie over het project is te vinden op www.bioboosteurope.com. Tijdens de looptijd van het project zullen daar regelmatig nieuwsberichten en artikels over de resultaten van het onderzoek verschijnen. Daarnaast zal de website je ook informeren over de vele activiteiten (waaronder studiedagen, workshops en matchmaking events) die plaatsvinden in BioBoost. Tot slot kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de projectnieuwsbrief. Die bundelt twee keer per jaar het nieuws rond biogebaseerde ontwikkelingen in de tuinbouw en aankomende evenementen!

Meer info

 

Logobanner_bioboost.PNG