Inagro voert al enkele jaren kleinschalig onderzoek naar de haalbaarheid van insectenkweek in België. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden met die kleine organismen talrijk zijn. Vandaar ook de toenemende interesse vanuit de primaire sector. Dankzij enkele goedgekeurde projecten kan Inagro zich vanaf januari 2017 meer toeleggen op industriële insectenkweek.

Gevleugelde doorstart voor onderzoek insecten in 2017

In 2014 startte Inagro in samenwerking met Hogeschool Vives met verkennend intern onderzoek naar de mogelijkheden met insecten. Zo blijken de beestjes vaak een duurzaam alternatief te zijn, zowel voor humane voeding als dierlijk voeder. Insecten zijn rijk aan eiwitten en mineralen. Bovendien kunnen er via industriële scheidingsprocessen bijvoorbeeld oliën uit geëxtraheerd worden. Die kunnen eventueel een basis vormen voor biodiesel. Daarnaast tonen diverse insectensoorten zich zeer bekwaam om reststromen te verwerken. De toepassingsmogelijkheden zijn met andere woorden talrijk. Reden te meer om verder aan de slag te gaan met deze kleine organismen.

In theorie is de vervanging van eiwitten in het rantsoen van zowel mens als dier perfect mogelijk. In de praktijk is de kostprijs echter een struikelblok. Die prijs is grotendeels bepaald door de hoeveelheid werkuren die noodzakelijk zijn om een grootschalige insectenkweek in stand te houden.


Automatisatie hoog op verlanglijstje

In het VLAIO-project ‘entomatisation’ staat de automatisatie van  arbeidsintensieve werkzaamheden in de kweek van de meelworm (Tenebrio molitor) centraal. Van die insectensoort is al de meeste teelttechnische informatie ter beschikking. Bovendien wordt de meelworm al verwerkt in humane voeding. Om dit project haalbaar te maken, is er samenwerking met zowel kwekers als automatisatiebedrijven. De voorgestelde automatisaties worden bij kwekers uitgetest, geëvalueerd en achteraf als demo-opstelling ter beschikking gesteld op de site van Inagro.

Uiteraard zijn ook veel andere insectensoorten interessant om de kweek op te schalen. Het Interreg-project ‘Entomospeed’ legt de nadruk op schaalvergroting van zowel de meelworm als de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens). De larven van die vlieg zijn namelijk eiwitrijk. Dat project, waarin zowel Vlaamse als Nederlandse onderzoekers samenwerken, beoogt eveneens de automatisatie van de kweek van deze zwarte soldatenvlieg. De pilootopstelling wordt bij Inagro gerealiseerd met ondersteuning van alle partners.

 

Reststromen? Welke reststromen?

Parallel met het onderzoek naar automatisatie worden in het Interreg-project ‘BioBoost’ de mogelijkheden onder de loep genomen om insecten te kweken op reststromen. Veel vliegensoorten, waaronder de zwarte soldatenvlieg, zijn namelijk niet kieskeurig als het op voeding aankomt. ‘BioBoost’ legt de focus op de validatie van reststromen uit tuinbouw. Die hebben momenteel geen meerwaarde of zorgen zelfs voor verontreiniging. Insecten kunnen met andere woorden een nuttige bijdrage leveren om de afvalberg te verkleinen en verontreiniging te voorkomen.

 

 

 

Logo BioBoost with Interreg PNG.png


The "BioBoost" project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.

VLAIO.jpg

Het project "Entomatisation" voeren we uit met steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.


Banner_Entomospeed_lang_mettekstEnLogo_V2.jpg
Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.