De nieuwe oproep 'Piloottrajecten biogebaseerde toepassingen' van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) richt zich tot kmo’s in de bio-economie die de haalbaarheid van het opschalen van een biogebaseerde toepassing willen testen. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf half september. Voor meer info kan je inschrijven voor de infosessie op 26 augustus.

Subsidiemogelijkheid voor kmo's actief in de bio-economie

Bij de omschakeling naar een circulaire economie speelt ook de bio-economie een belangrijke rol. In een bio-economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen, zoals biogebaseerde producten.

Om een nieuw idee te laten evolueren naar een nieuwe bedrijfsontwikkeling en effectieve marktintroductie dient een heel traject van opschaling afgelegd te worden. Een onderneming die bij die experimentele ontwikkeling gebruik wil maken van pilootinfrastructuur, kan ondersteuning vragen via het regulier steuninstrument Ontwikkelingsproject.

Met deze oproep wil Vlaio drempelverlagend en sensibiliserend werken voor kleinere bedrijven en kleinere projecten die nood hebben aan pilootinfrastructuurtesten voor toepassingen in de bio-economie. De projectoproep wordt opgevat als een oproep met continue indiening tot uitputting van de middelen.

 
Wat en voor wie?
 
De oproep 'Piloottrajecten biogebaseerde toepassingen' richt zich tot kmo’s uit de industrie, de primaire landbouw en de aquacultuur die de haalbaarheid van de opschaling van een biogebaseerde toepassing willen testen. Kmo’s kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten om de haalbaarheid te testen.
 
In de bio-economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen, zoals biogebaseerde producten. Als kwaliteitsborging en garantie voor inbedding in het Vlaamse ecosysteem worden enkel aanbieders van pilootinfrastructuur met erkenning voor kmo-portefeuille pijler ‘advies’ aanvaard. De factuur voor de onderaanneming bij de pilootinfrastructuur dient minimaal 60% van de totale projectbegroting te bedragen.
 
De focus van de projecten ligt op opschalings-/demo-activiteiten. Dat betekent dat er voldoende maturiteit is bij de start van het project (proof-of-concept op experimentele schaal) maar dat er nog geen commerciële uitrol mogelijk is.
 
Wat komt niet in aanmerking?
  • Loutere registratie- of certificatiekosten van een al uitontwikkeld product.
  • Projecten die al te ver gepositioneerd zijn in de industrialisatie- en/of commercialisatiefase.

 

Hoeveel steun?

Met deze subsidie kan je als kleine onderneming 45% en als middelgrote onderneming 35% van de projectbegroting financieren, met een minimale steun van € 20.000 en een maximale steun van € 100.000.

 

Schrijf je in voor de infosessie op 26/08

De online infosessie over deze oproep vindt plaats op 26 augustus 2021 van 10 tot 11.30 u. Je kan je inschrijven via dit formulier.

 

20210809-ogo_VLAIO.jpg

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen