Op 19 augustus organiseren UGent, Inagro en enkele buitenlandse partners uit het Nutriman-project een webinar over herwonnen meststoffen in Vlaanderen en het buitenland. We stellen hierbij enkele concrete cases uit het Nutriman-project voor. Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan snel in. 

 
Schrijf je in voor het webinar 'Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en het buitenland'

Nutriman is een stikstof- en fosforgericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over de recuperatie van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Daarbij slaan we de brug tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. De veertien Europese partners in het Nutriman-consortium proberen het stikstof- en fosfornutriëntenmanagement en het potentieel om de nutriënten te recupereren te verbeteren via praktijkklare cases die nog onvoldoende gekend zijn. Het project kan een grote meerwaarde betekenen voor landbouwers!   


  

Op 19 augustus organiseren enkele partners een korte webinar om enkele concrete cases voor te stellen. Hierbij presenteert de Spaanse onderzoeksinstelling CARTIF ook enkele producten en technologieën uit het buitenland, om te zien of deze potentieel hebben om hun ingang ook in Vlaanderen te vinden. Het webinar gaat van start om 10 u en duurt ongeveer 1,5 uur.   

> Schrijf je hier in voor deze webinar.  

Enkele dagen voor het webinar ontvang je dan een deelnamelink. De voertaal is Nederlands, maar 1 presentatie wordt in het Engels gegeven.   


  

Wens je intussen alvast enkele van de Nutriman-producten en/of -technologieën te ontdekken? Neem dan een kijkje op het Farmer Platform!  


  

Nutriman heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.
  

20210720_Europa.png20210720_Logo_Nutriman.jpg
  


  

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen