Het aantal levend geboren biggen per partus is door de jaren heen sterk toegenomen waardoor meer biggen met een lager geboortegewicht geboren worden. Split suckling of beter gekend als het alterneren van biggen de eerste levensdagen, is een managementtechniek die ervoor zorgt dat ook de kleinste biggen voldoende biest kunnen opnemen bij hun eigen moeder.

Korte opfrissing over split suckling, beter gekend als het alterneren van biggen

Om goede resultaten te bekomen, neem je best volgende aandachtpunten in acht:

  1. Start met split suckling wanneer er meer biggen geboren zijn dan dat er functionele spenen zijn bij de zeug
  2. Splits het nest in twee groepen nl. sterke en zwakke biggen. Neem enkele sterke biggen weg bij de uier en plaats ze in afzondering. Na een paar uur, wissel je deze biggen met andere sterke biggen. De zwakke biggen blijven dus steeds bij de moeder.
  3. Kort na de geboorte raden we een opsluittijd van 2 uur aan, hoe ouder de biggen, hoe langer deze tijd mag zijn. Hou rekening met het gedrag van de biggen. Dit is belangrijker dan het uur! Bewegen de biggen in de bak/koker/mand en maken ze lawaai dan is het meestal tijd om de biggen te wisselen.
  4. Leg alle biggen bij de avondronde terug bij de zeug.
  5. Let op, zonder nooit 1 big alleen af, neem steeds gevulde biggen. Wat de bak of mand betreft, wordt aangeraden om dit half onder de warmtelamp of half op de verwarmde vloerplaat te plaatsen. Ideaal is het als de bak of mand aan de onderkant open is of als er gaatjes aanwezig zijn zodat urine kan wegvloeien.


Alle tips en tricks vind je terug in dit protocol. Veel succes!

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij