Melkveehouders staan steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. In een reeks van artikels gaan we dieper in op de mogelijkheden in tewerkstelling. Na een artikel over vakantiejob en werkgeversgroeperingen, zoomen we deze week in op seizoenarbeid.

Hoe krijg ik het werk gedaan op mijn melkveebedrijf? Deel 3: seizoenarbeid

Net zoals bij een vakantiejob is het ook bij seizoenarbeid belangrijk dat melkveehouders voor hun eigen bedrijf evalueren hoeveel hulp ze nodig hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:     

 • Ik heb elke week en elke dag hulp nodig (voltijds)
 • Ik heb elke weekweek hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds).
 • Ik heb elke maand hulp nodig gedurende enkele dagen (deeltijds).
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes van het jaar (piekmomenten).

Een seizoenarbeider mag normaliter 30 dagen op je melkveebedrijf werken, maar in 2021 is dit opgetrokken tot 60 dagen wegens corona. Opgepast: een dag waarop slechts enkele uren worden gewerkt, telt ook mee als een volledige dag. Er mag maximum 11 uren per dag gewerkt worden en 50 uren per week.

Interessant om weten is dat iemand die voltijds tewerkgesteld is op een bedrijf, daarnaast nog kan tewerkgesteld worden als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw.

Voorbeeld: je kan als voltijdse werknemer op een bepaald bedrijf een dag verlof nemen en die dag gaan werken als seizoenarbeider op een melkveebedrijf. Of je kan op zaterdag gaan bijklussen als seizoenarbeider.

Een ander interessant weetje voor een jobstudent: hij/zij kan een vakantiejob en seizoenarbeid combineren.

Voorbeeld: de jobstudent werkt zijn uren vakantiejob in de horeca, en wil daarnaast nog een centje bijverdienen in de landbouwsector. Hij kan via seizoenarbeid op je melkveebedrijf aan de slag.


Volgende stappen zijn belangrijk om te volgen bij het starten met een seizoenarbeider:

1/ Waar vind je een seizoenarbeider?
Wanneer je overweegt een seizoenarbeider aan te werven, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden:      

 • Via de website van VDAB
 • Rechtstreekse contacten aanspreken  
 • Een vacature ophangen bij lokale handelaars
 • Op social media een oproep doen


2/ Welke administratie komt erbij kijken?
 

 • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid)
 • RSZ-nummer
 • Dimona
 • Aansluiting bij Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
 • Arbeidsreglement
 • Loonfiche  
 • GEEN schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig want je werkt met een plukkaart = dagconract
 
3/ Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij/zij uitvoeren?
Wanneer er personeel tewerkgesteld wordt, zijn er heel wat aandachtspunten op het vlak van arbeidsveiligheid. Bij elke machine moet een instructie hangen. De nodige beschermkappen of andere veiligheidssystemen moeten aanwezig zijn. Als dat in orde is, mag de seizoenarbeider de toestellen bedienen. Voor mobiele arbeidsmiddelen (zoals een heftruck) moet de seizoenarbeider een opleiding volgen. Opgelet, hier is de wetgeving anders dan bij jobstudenten! Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen.
   
 
4/ Wat kost het?
Een seizoenarbeider op een melkveebedrijf valt onder Paritair Comité 144. Bijgevolg is de loonkost voor de melkveehouder grootteorde 10,5 euro per uur. Er zijn specifieke rekenregels.
   
Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten bij de aanwerving, zoals de inschrijvingskost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de verzekering, het sociaal secretariaat…           

5/ Interesse?
Melkveehoudersen/of potentiële seizoenarbeiders mogen altijd rechtstreeks met ons contact opnemen:
Logobanner_CowForme_compr.jpg

   
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij