Melkveehouders staan steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. In een reeks van artikels gaan we dieper in op de mogelijkheden in tewerkstelling. Na het eerste artikel over jobstudenten zoomen we deze week in op het organiseren van een werkgeversgroepering, of hoe je een medewerker kan delen met andere landbouwers.

Hoe krijg ik het werk gedaan op mijn melkveebedrijf? Deel 2: werkgeversgroepering

Als je met vast personeel wil werken maar onvoldoende inkomsten en werk hebt voor een voltijdse werkkracht, is een werkgeversgroepering een mooi alternatief. Dat is een autonome, juridische entiteit waarbij twee of meer bedrijven afspreken om samen één of meerdere werknemers aan te werven. De werkgeversgroepering wordt dan de werkgever. Eén van de belangrijkste voordelen is flexibiliteit. De leden van een werkgeversgroepering hebben verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van extra helpende handen:      

 • Ik heb elke week hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds).
 • Ik heb elke maand hulp nodig gedurende enkele dagen (deeltijds).
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes van het jaar (piekmomenten).

"Een werkgeversgroepering geeft landbouwers veel flexibiliteit bij het invullen van de nood aan arbeid" – Olaf Deweerdt, Acerta
   

Op dinsdag 13 juli 2021 kwam Olaf Deweerdt van Acerta naar Inagro voor een interessante toelichting bij de werkgeversgroepering. Tijdens de infonamiddag vertelde Olaf wat een werkgeversgroepering precies is, wat de reglementering en voorwaarden zijn, wat de voordelen zijn en hoe je een werkgeversgroepering opricht.

Bekijk zijn presentatie.

De basis voor een goede samenwerking in een werkgeversgroepering is het vertrouwen tussen de leden. Duidelijke afspraken zijn heel belangrijk. Olaf gaf nog mee dat je ook met seizoenarbeiders kan werken. In de praktijk gebeurt het frequent dat seizoenarbeiders een halve dag bij de ene landbouwer tewerkgesteld worden en de andere helft van de dag bij een andere. Door tewerkstelling via een werkgeversgroepering kan je vermijden om tweemaal RSZ te betalen.

Volgende stappen zijn belangrijk bij het aanwerven van een werknemer.


1/ Waar vind je een werknemer?
Wanneer je overweegt een werknemer aan te werven, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden:      

 • Via de website van VDAB
 • Contact opnemen met landbouwscholen
 • Rechtstreekse contacten aanspreken  
 • Een vacature ophangen bij lokale handelaars
 • Op social media een oproep doen

In het CowForme-project hebben we ondertussen contact met verschillende instanties waar potentiële medewerkers te vinden zijn. Zo komen er jaarlijks enkele ex-gedetineerden vrij bij PLC Ruiselede die grote interesse hebben om te werken bij een melkveehouder. Ze leerden er de stiel tijdens hun detentie op het melkveebedrijf van de gevangenis. Eind deze zomer verspreiden we een filmpje hierover.
   

2/ Welke administratie komt erbij kijken?
Bij de aanwerving is het noodzakelijk dat de werkgeversgroepering de administratie in orde brengt. Belangrijk om weten is dat de administratie en kosten gebeuren door de groepering (vzw) en niet door de individuele landbouwer. Dat spaart een deel van de kosten uit.    

 • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid)
 • RSZ-nummer
 • Aansluiting vakantiekas
 • Dimona
 • Aansluiting bij Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
 • Arbeidsreglement
 • Loonfiche  
 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst  
 
3/ Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij/zij uitvoeren?
Wanneer er personeel tewerkgesteld wordt, zijn er heel wat aandachtspunten op het vlak van arbeidsveiligheid. Bij elke machine moet een instructie hangen. De nodige beschermkappen of andere veiligheidssystemen moeten aanwezig zijn. Als dat in orde is, mag de medewerker de toestellen bedienen. Voor mobiele arbeidsmiddelen (zoals een heftruck) moet de medewerker een opleiding volgen. Meer info vind je op de website van PreventAgri. Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen.
   
 
4/ Wat kost het?
Een medewerker op een melkveebedrijf valt onder Paritair Comité 144. Bijgevolg is de loonkost voor de melkveehouder grootteorde 14 euro per uur, maar gezien een deeltijdse/voltijdse werknemer recht heeft op betaald verlof, is de loonkost per effectief gewerkt uur hoger, ongeveer 19 euro per gewerkt uur.
   
Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten bij de aanwerving, zoals de inschrijvingskost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de verzekering, het sociaal secretariaat…      
 
De leden van een werkgeversgroepering kunnen die kosten delen.    

   
5/ Interesse?
Melkveehouders die interesse hebben in het vormen van een werkgeversgroepering en/of potentiële werknemers mogen altijd rechtstreeks met ons contact opnemen:
Logobanner_CowForme_compr.jpg

   
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij