Melkveehouders staan steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. In een reeks van artikels gaan we dieper in op de mogelijkheden rond tewerkstelling. Met de start van de zomervakantie willen we jullie eerst tips geven over het aanwerven van een jobstudent op je melkveebedrijf.

Hoe krijg ik het werk gedaan op mijn melkveebedrijf? Deel 1: vakantiejob

De nood aan extra helpende handen is voor elk bedrijf verschillend. Melkveehouders moeten voor hun eigen bedrijf evalueren hoeveel hulp ze nodig hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Ik heb elke week en elke dag hulp nodig (voltijds).
 • Ik heb elke week hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds).
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes tijdens het jaar (piekmomenten).

Een jobstudent moet minstens 15 jaar zijn EN de eerste 2 jaar van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben. Tegenwoordig mag een jobstudent 475 uren per jaar werken. Via student@work kan de jobstudent eenvoudig overzicht houden op zijn gewerkte uren.

Volgende stappen zijn belangrijk om te volgen bij de aanwerving van een jobstudent:

1/ Waar vind je een jobstudent?
Wanneer je overweegt een jobstudent aan te nemen, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden:

 • Contact opnemen met landbouwscholen
 • Via de website van VDAB: studentenplatform JOS | VDAB
 • Rechtstreekse contacten aanspreken
 • Een vacature ophangen bij lokale handelaars
 • Op social media een oproep doen


2/ Welke administratie komt erbij kijken?

Bij de aanwerving is het noodzakelijk om de volgende administratie in orde te brengen:

 • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid)
 • RSZ-nummer
 • Dimona: studenten moeten ook in Dimona aangegeven worden
 • Aansluiting bij Dienst Preventie en Bescherming op het werk
 • Arbeidsreglement
 • Schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • Loonfiche (via sociaal secretariaat)

Sinds 1 juli 2016 kan je ook een combinatie maken van seizoensarbeid en jobstudent.


3/ Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij opnemen?
Sinds mei 2019 is er een Koninklijk Besluit in werking getreden waarbij jongeren niet langer landbouwmachines mogen bedienen (bv. oogstmachines, plantmachines, zaaimachines, …). Er zijn enkele uitzonderingen. Meer daarover vind je in dit artikel: Prevent Agri | Mogen jongeren werken met landbouwmachines? Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen.


4/ Wat kost het?
Een jobstudent op een melkveebedrijf valt onder Paritair Comité 144. Bijgevolg is de kost voor de melkveehouder grootteorde 10,50 euro per uur dat de jobstudent werkt. Er zijn specifieke rekenregels voor handen. Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten bij de aanwerving, zoals de inschrijvingskost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de verzekering, sociaal secretariaat…


5/ Interesse?
Melkveehouders en/of potentiële jobstudenten mogen steeds rechtstreeks met ons contact opnemen:
Lisa.dejonghe@inagro.be
Ilse.louwagie@inagro.be

Logobanner_CowForme_compr.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij