Gedurende de zomermaanden brengen we je tweewekelijks op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 30.   

  
Graslandupdate Week 30

In onze regio blijft het gras volop groeien, we komen aan een dagelijkse grasgroei van 93,7 kg DS per ha. Op heel wat bedrijven werd vorige week, na een nattere periode, dan ook volop gemaaid. Een aantal percelen stonden ver in bloei. 

graslandupdateweek30_210722a.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij