Pocketvergisting is een technologie die sinds 2011 zijn ingang vond in het Vlaamse landschap. Deze kleinschalige biogasinstallaties worden hoofdzakelijk teruggevonden bij melkveebedrijven. Gedurende vier jaar brachten we deze landbouwer-uitbaters samen om kennis en ervaring te delen; dinsdag 15 juni voor een laatste keer. Pocketboer 2 loopt namelijk ten einde. Via deze weg blikken we graag terug en delen we de verwezenlijkingen.

Tips en tricks uit vier jaar Pocketboer in handig posterformaat gebundeld

Historiek
In juli 2017 ging de eerste operationele groep Pocketboer van start op vraag van landbouwers die problemen ondervonden met hun pocketvergister. Gedurende die eerste twee jaar wist Pocketboer deze problemen duidelijker te identificeren. Bij heel wat zaken legden we de vinger op de wonde en werd er al gewerkt aan een oplossing of verbetering. Het werd echter duidelijk dat er een vervolgproject nodig was om de oplossingen ook effectief in gang te steken. In juli 2019 startte dus Pocketboer 2.

Doel en methodiek
Het doel van beide projecten was om de bestaande en de nieuwe pocketvergisters performanter te doen draaien. De afgelopen twee jaar zetten we in op het stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling tussen verschillende stakeholders, op het verder bestuderen en aankaarten van frequent voorkomende technische knelpunten en op het begeleiden van steun- en regelgevingsdossiers. Via deze aanpak hoopten we opnieuw het vertrouwen in deze technologie te verhogen.

Resultaten
Pocketboer 2 maakte het mogelijk om niet alleen voor enkele aanslepende problemen maar ook voor nieuwe vragen een oplossing te vinden. Zo werd dieper ingegaan op onder andere extra gasopslag, ontwatering van het biogas en verdere nabehandeling van het digestaat, zoals via stripping-scrubbing, om het digestaat verder op te waarderen.

In onderaanneming werden ook nog externe ontzwavelingstesten uitgevoerd om de zwavelproblematiek aan te pakken. Voor installaties waarbij interne biologische ontzwaveling niet voldoende is en de kosten voor het aanvullen van de actieve koolfilter daarom oplopen, blijkt dit een goede oplossing. Dit kan door middel van een externe reactor met een dragermateriaal zoals een antivogelnet, die tussen de reactor en de WKK gepositioneerd is.

Ook de wijzigende wetgeving – denk maar aan het recente wegvallen van het terugdraaiende teller principe, of het toekomstige capaciteitstarief – werd telkens gekaderd.

Wat echter het meest interessant en leerrijk was aan dit project is het samenbrengen van uitbaters in een veilige omgeving. Op die manier konden ze open over hun ervaringen praten en konden de anderen hier direct op inspelen. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen werd door de pocketboeren enthousiast onthaald. Zij geven dan ook aan om zelfs na het project te willen inzetten op bijeenkomsten en verdere kennisdeling.

Tijdens de week van 14 juni hielden we voorlopig echter onze laatste bijeenkomsten. Enerzijds koppelden we een laatste maal onze resultaten terug met de pocketboeren en bezochten we nog (digitaal) een laatste pocketvergister. Anderzijds verzamelden we alle aandachtspunten en praktische tips in een webinar voor toekomstige pocketboeren.


Tenslotte werden ook alle technische tips gebundeld in een mooi overzicht in handig posterformaat

>> Je vindt deze poster onderaan terug!
>> Eerder op zoek naar basisinformatie rond pocketvergisting? Bekijk dan onze uitgebreide brochure!

 

Meer info
Voor meer vragen, de presentatie van de webinar of informatie over het project of pocketvergisting kan je terecht bij:

 

Deze blog wordt geschreven in kader van de Operationele Groep Pocketboer 2.

 

20210630-partnersenfinancierPocketboer2.jpg