We moeten er als varkenshouder alles aan doen om minder antibiotica te gebruiken. Onder de noemer “Proud Without” (trots door zonder antibiotica te werken), zijn de Actie Labo’s (“Action Labs”) van het internationale ROADMAP-project van start gegaan. De bedoeling is om oplossingen te zoeken om jou als veehouder te ondersteunen in een verantwoord gebruik van antibiotica. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Ben je varkenshouder of dierenarts en wil je graag je ideeën of ervaringen delen met ons? Meld je dan nu aan voor de eerste ROADMAP-brainstorm “Proud Without”, op vrijdag 2 juli bij DGZ in Torhout!

ROADMAP: word jij ook “Proud Without”?

In het Europese ROADMAP-project engageren DGZ en ILVO zich om met betrokken stakeholders, waaronder Inagro, (innovatieve) strategieën uit te denken om verantwoord om te gaan met het gebruik van antibiotica in de veeteelt. In een eerste stap definieerden we de voor de sector belangrijkste oorzaken van het gebruik van antibiotica. Nu gaan we aan de slag om voorgestelde oplossingen verder vorm te geven en verder uit te testen. Dat doen we in Actie Labo’s (AL). Een eerste AL focust op de veehouder zelf en kreeg de naam #TrotseVarkenshouder. Het tweede AL focust op de samenwerking tussen veehouder, dierenarts en andere adviseurs en werd #SamenTrots gedoopt.

#TrotseVarkenshouder

Hier focussen we op hetgeen jij als varkenshouder kan doen. We zetten daarbij in op enerzijds sensibilisering van de varkenshouder en anderzijds op het principe “meten is weten”. We willen de varkenshouders bewustmaken van het belang en het effect van maatregelen die je kan nemen in het streven naar een verantwoord gebruik van antibiotica. Daarnaast gaan we na welke parameters het meest interessant zijn om op te volgen en hoe je de gegevens kan gebruiken om het antibioticagebruik te beïnvloeden. Voorbeelden zijn een goed euthanasiebeleid, het vergelijken van de kostprijs van antibiotica vs. vaccins, het gebruiken van slachtlijnbevindingen,…

biggetjes.jpg


Ben jij varkenshoud(st)er en wil je je steentje bijdragen?

Dan ben jij de geschikte persoon om aan te geven wat wel en niet haalbaar is, wat nuttig kan zijn, en hoe we dat kunnen implementeren in de praktijk.
Je kan je nu aanmelden voor het Actie Lab #TrotseVarkenshouder. Die vindt plaats op vrijdag 2 juli 2021, van 15 tot 17 u bij DGZ in Torhout. Je kan ook meevolgen op 6 juli (15 tot 17 u) bij DGZ in Lier.

Meer informatie vind je op de website van DGZ of via caroline.bonckaert@dgz.be.Roadmap.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij