In het Nitroman-project gaan we na of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. Daarbij zijn we de aankomende veranderende wetgeving van SafeManure indachtig. Voor het tweede jaar op rij testen verschillende praktijkcentra deze producten op hun proefvelden. Bekijk deze video’s om te weten hoe!

Bekijk onze informatieve video’s over bemesten met herwonnen meststoffen

Sinds 2020 leggen vier praktijkcentra veldproeven aan in verschillende teelten om het gebruik van ammoniumzouten (ammoniumnitraat en -sulfaat) en mineralenconcentraten te vergelijken met de conventionele bemesting:

  • Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW) onderzoekt de meststoffen in verschillende groenten.
  • Hooibeekhoeve heeft proeven aanliggen in grasland en maïs.
  • Ook PVL Bocholt test de producten uit in maïs.
  • Bij de proefboerderij Rusthoeve worden de meststoffen vergeleken in aardappelen.
 
> Interesse in de resultaten van 2020? Herbekijk dan deze webinar.
 
 
De veldwerken van dit jaar zijn volop aan de gang. We brengen je dan ook graag op de hoogte van het verloop.
 
 
Ook de overige twee veldproeven komen de komende weken nog aan bod. Hou onze nieuwsbrief dus zeker in de gaten.
 
 
Meer info

> Bezoek de website voor meer info over het project.  
> Of volg het project op Facebook.  
 

Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 
Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.
 
20210614-Nitroman_Logobanner2.png