Wil je graag weten hoe andere telers omgaan met bemesting en bodemkwaliteit? Wil je je kennis of ervaring met bepaalde bemestingspraktijken delen? Of ben je op zoek naar extra ondersteuning voor een bepaalde bemestingspraktijk of -techniek? Lees dan zeker verder.

Gezocht: landbouwers die willen samenwerken rond bodem en bemesting

Focusgroepen

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

B3W richt onder meer verschillende regionale focusgroepen op binnen verschillende sectoren. Focusgroepen zijn een lerend netwerk, waarbij 6 à 8 telers drie keer per jaar samenkomen om op een vertrouwelijke basis hun kennis, ervaringen en vragen te delen over het belang van juiste bemesting en bodemkwaliteit. Centraal staat de vraag: "Hoe kunnen we nog gerichter werken op elk van onze bedrijven?"

Binnen de focusgroepen voorziet B3W concrete begeleiding voor deelnemers die aangepaste praktijken op hun bedrijf willen uitproberen. Deelname aan een focusgroep is gratis.

Voor 2021 zullen focusgroepen opgericht worden binnen volgende sectoren:

  • Aardappelen
  • Groenten
  • Melkveehouderij
  • Akkerbouw

Binnen deze sectoren kunnen volgende thema's aan bod komen:

  • Bemestingsstrategie
  • Bemestingstechniek
  • Bodemkwaliteit en teeltrotatie: opbouw van organische stof, bodemverdichting, ...
  • Vanggewassen
  • Eigen voorstellen vanuit de landbouwers

 

Waarom deelnemen?
In de focusgroepen wordt gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen richting bodem en bemesting waar de sector voor staat. Daarbij zal de B3W-begeleider samen met jullie, landbouwers, op zoek gaan naar gerichte actiepunten en die opvolgen en ondersteunen. Binnen de organisatie van focusgroepen is er ook de mogelijkheid om technieken uit te testen of experten te laten aansluiten op een bijeenkomst.

Interesse? Laat het ons weten!
Wil je als landbouwer impact hebben op de toekomstige maatregelen richting bodem en bemesting? Meld ons dan jouw interesse.
Stuur ons een e-mail (info@b3w.vlaanderen.be) of bel ons op (0478 87 30 74). Zeg ons waarom jij interesse hebt, binnen welke sector je actief bent en welke thema's voor jou het belangrijkst zijn om binnen een focusgroep te behandelen.
Een B3W-begeleider zal daarna contact met je opnemen om je meer uitleg te geven.

Wie is B3W?

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

B3W is een samenwerkingsverband tussen 13 Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor land- en tuinbouw en werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). B3W heeft als doel de Vlaamse land- en tuinbouwer te ondersteunen naar een duurzam nutriëntenbeheer en een goede bodemkwaliteit.

Centraal staan de kennis en ervaring van de land- en tuinbouwers zelf, naast die van de onderzoeks- en praktijkcentra.

De concrete begeleiding en ondersteuning verloopt via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en individuele begeleiding. Een volledig overzicht van alle B3W-activiteiten waaraan je kunt deelnemen, vind je terug op de B3W-website.


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht | Melkveehouderij