Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 23.

Graslandupdate week 23

Met het goede weer zijn heel wat percelen gemaaid. Maar hoe zit het nu met de bemesting?

Voor percelen die je net gemaaid hebt, moet je rekening houden dat er nog 10 kg N zal werken uit de 30 à 35 ton drijfmest die je uitreed. Bij maai begin mei was dat nog zo'n 15 à 17 kg.

Voor het beweiden van percelen door melkkoeien mik je best op 50 kg N in totaal. Als je recent gemaaid hebt, bemest je zo'n 40 kg werkzame N. Voor vaarzen rekenen we in totaal 30 kg werkzame N. Een bemesting met 20 kg werkzame N zal dan volstaan.

Ten slotte, voor maaien mag er 70 kg N bij. Op percelen die wat langer stonden en nu, na het maaien, witte voet vertonen, mag je nog zo'n 10 kg werkzame N extra bemesten om een vlotte hergroei te realiseren.

graslandupdateweek23_210602.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij