Door de soms extreme voorjaarsomstandigheden zal het belang van najaarspinazie ongetwijfeld toenemen. In deze rassenproef vergeleken we achttien rassen. Neerslag kort na de zaai zorgde voor een vrij uniforme opkomst. Na enkele flinke beregeningsbeurten oogstten we de vroegste rassen 43 dagen na de zaai. De late rassen Whale, Bonobo, Bekner en Fagor haalden uiteindelijk de beste opbrengst en kwaliteit.

Late rassen scoren het best in vroege najaarsspinazie

Uniforme maar matige opkomst

Er werd aan 300 zaden/m² gezaaid op 06/08/2020. De opkomst was eerder matig, met een gemiddeld opkomstpercentage van 67 %, maar wel vrij egaal over de percelen. Vooral Silverwhale en SP10435 hadden een goede opkomst. Bij Spirico en LDSP994 was de opkomst ondermaats (circa 50 %). Vanaf 10 september had het gewas gemiddeld 8 bladeren en was de grond vrij droog. Daarom besloten we om een flinke dosis te beregenen (2 x 20 mm).

 

Vroege rassen eerder lage en middelvroege eerder matige opbrengst

43 dagen na de zaai waren Eland en Meerkat voldoende groot om te oogsten. De opbrengst was met net iets minder dan 20 ton relatief laag. We noteerden ook vrij hoge nitraatwaarden. De middelvroege rassen volgden op 3 à 5 dagen. Hier gaven Silverwhale en Rhino de hoogste opbrengst, met circa 25 ton/ha. Vooral Silverwhale viel op door een gunstige blad-steelverhouding. Ook hier zagen we bij de meeste rassen vrij hoge nitraatwaarden.

 

Beste opbrengst met de late rassen

Bij de late rassen was afrijping de aanleiding om te oogsten. Het gewas haalde de optimale hoogte niet meer. Vooral Caladonia, Eagle, Whale Apollo, Bekner en Bonobo waren wat sleet noble. Whale, Bonobo, Bekner en Fagor gaven opbrengsten rond 30 ton. Bij die rassen noteerden we doorgaans gunstige blad-steelverhoudingen, te wijten aan het kortere gewas. Ook de nitraatwaarden waren opvallend lager.

 

Wolf (Peronospora effusa) op het einde van de teelt

Aan de hand van de aantasting en resistenties schatten we in dat fysio 10 en/of 15 verantwoordelijk waren voor de aantasting. Bij Silverwhale zagen we het effect van de intermediaire resistentie. Er was wel wat aantasting, maar dat bleef heel beperkt.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze rassenproef.