Hoe sta jij tegenover duurzaamheid in de landbouw? Ben je bereid een (kleine) meerprijs te betalen voor producten afkomstig uit kringlooplandbouw? Deel jouw mening via een enquête en help zo het project Nutri2Cycle verder!

Hoe sta jij als consument tegenover kringlooplandbouw?

Circulaire economie is een begrip dat de laatste tijd vaker opduikt, ook in de landbouw. In een zogenaamde kringlooplandbouw streven we ernaar om afval tot een minimum te beperken en grondstoffen maximaal te recycleren.

 

Kringlooplandbouw in de praktijk

Er zijn veel voorbeelden van kringlooplandbouw aan te halen. Hernieuwbare energieproductie door middel van pocketvergisting is er één van. Door pocketvergisting zet je reststromen van je eigen bedrijf om tot biogas en digestaat, een vloeibaar restproduct. Dat digestaat kan je vervolgens opnieuw op het land gebruiken als meststof, of verder (laten) bewerken tot een hoogwaardige meststof. Wil je meer weten over pocketvergisting? Raadpleeg dan zeker onze brochure.

Een ander voorbeeld van kringlooplandbouw is het gebruik van herwonnen meststoffen. Dat zijn meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, die een behandeling ondergaan waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Door herwonnen meststoffen te gebruiken, is er minder import van kunstmest en eindige grondstoffen nodig. In een vorig nieuwsbericht las je al over een grote veldproef die aanligt met dergelijke producten.

 

Maar dat is niet alles...

Kringlooplandbouw is nog veel breder dan bovenstaande voorbeelden. Het kan ook gaan over het valoriseren van reststromen in bijvoorbeeld bouwmaterialen of de teelt van eendenkroos als alternatieve eiwitbron gekoppeld aan een mestverwerkingsinstallatie. Zo zijn er nog heel wat voorbeelden die illustreren dat de landbouwsector grote stappen zet om de milieu-impact te verminderen.

Ben jij als consument bereid om te betalen voor kringlooplandbouw?

Het Europese project Nutri2Cycle onderzoekt verschillende vormen van kringlooplandbouw om de huidige cyclus van koolstof, stikstof, fosfor, energie en water te verbeteren. In het project willen de onderzoekers ook nagaan hoe consumenten er tegenover staan. Daarom zetten ze een grootschalige enquête op in negen Europese lidstaten, waaronder België. Deze enquête heeft tot doel om het gedrag van consumenten te analyseren en hun bereidheid na te gaan om een meerprijs te betalen voor melk, varkensvlees en broodproducten die zijn verkregen uit duurzame landbouwsystemen. De studie wil ook de perceptie van consumenten over de waarde van de verwerking van landbouwresiduen tot hernieuwbare energie begrijpen. De enquête invullen neemt zo’n 12 minuutjes tijd in beslag.

>>> Help het project verder en vul de enquête in.

 

Nutri2Cycle_72.pngBanner72.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | -- Algemeen --