Onlangs werd het Zero-Waste VLAIO-landbouwtraject goedgekeurd. Dat vierjarig project zal in november van start gaan. Het doel van dit project is om een zerowastebenadering te onderzoeken voor de teelt van vruchtgroenten, met focus op tomaat, paprika en komkommer. Ben jij ook geïnteresseerd? De projectpartners zullen op regelmatige basis projectresultaten delen en vragen naar jouw input.

Naar een zero waste approach in de glastuinbouw? We zoeken het uit!

De problematiek

Bij vruchtgroenten onder glas (o.a. tomaat, paprika en komkommer) komen meerdere reststromen vrij op het einde van de teelt. Denk aan loof, substraat en vruchten die niet verkocht worden. De ophaling en de verwerking van die reststromen verlopen tegenwoordig moeilijk. De afzetkosten voor tomaten-, komkommer- en paprikaloof stegen van 75 euro tot 150 à 190 euro per ton in één jaar (2017-2018), omdat bepaalde afzetmogelijkheden richting compostering en zelfs verbranding niet langer mogelijk zijn. Vervuiling zorgt namelijk voor uitdagingen bij afvalverwerking.

Door gebruik van conventionele opbindmaterialen van polypropyleen of nylon, wordt het loof bij ophaling vermengd met de aanwezige touwen en clips. Duurzamere touwen en clips die composteerbaar of afbreekbaar zijn, worden nog te weinig gebruikt omdat ze niet altijd rendabel zijn. De huidige manier van afvoeren staat dus onder druk. Daardoor neemt de verwerking van de reststromen een steeds groter aandeel in van de bedrijfskosten.

Dat stimuleert de sector om te blijven zoeken naar duurzame alternatieven voor de 20 à 30 kTon loof (tomaat+paprika+komkommer) die jaarlijks wordt geproduceerd in België. Dit project zet daarom in op een systeembenadering van deze uitdaging door samen te werken met verschillende sectoren uit de keten: primaire sector, touwproducenten, constructeurs, verwerkers en industrie.

De aanpak in het project
 
De zerowastebenadering staat centraal in dit project. Het doel is om de problematiek van stijgende afzetkosten voor reststromen aan te pakken door te zorgen dat telers afvalstromen op het einde van een teeltronde zo hoogwaardig mogelijk kunnen valoriseren. Zo kunnen vruchtgroentetelers meestappen in de circulaire economie.
 
Door de integraleketenbenadering worden linken gelegd naar bedrijven die aan de slag kunnen met de reststromen uit de glastuinbouw. Zo worden de reststromen met andere woorden grondstoffen.

Dit zijn de concrete doelen van het project:

  1. Duurzamere teelttechnieken implementeren: alternatieven voor nylon touwen en plastic clips, alsook organische substraten worden in de praktijkcentra (Inagro, PSKW en PCH) gevalideerd.
  2. Het loof van de touwen en clips scheiden: economisch haalbare scheidingstechnieken worden getest en geselecteerd op hun succes om touwen en clips van het loof te scheiden. Met het selecteren van de beste techniek zal dit project een belangrijk obstakel wegwerken.
  3. Nieuwe producten ontwikkelen op basis van het loof: het valoriseren van het loof heeft als doel een deel van de opbrengst te kunnen terugkoppelen naar de teler via marktuitbreiding. Om het gebruik van alternatieve touwen en clips en/of scheidingstechnieken rendabel te maken, is verdere valorisatie van het loof en substraten noodzakelijk. Dit project bouwt verder op de valorisatie richting biostimulant, bionematicide en vezeltoepassingen.
  4. Waardeketens uitwerken: dit project wil een hefboom zijn op het vlak van samenwerking en waardecreatie door in te spelen op ketenbeheer, logistieke vraagstukken en circulaire businessmodellen.  
  5. Communicatie van en naar telers en andere actoren uit de keten: de vruchtgroentetelers zullen van dichtbij betrokken worden bij de uitvoering van het project, zodat de resultaten maximaal geïmplementeerd worden in de sector. De verschillende actoren uit de keten (incl. telers) worden opgenomen in de begeleidingsgroep.

 

Meer informatie?

Heb je interesse om dit project van dichterbij op te volgen? Voor meer informatie over de begeleidingsgroep kan je contact opnemen met Audrey Miserez via audrey.miserez@inagro.be.

Partners van het Zero-Waste project zijn Inagro, UGent, PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt) en PCH (Proefcentrum Hoogstraten).
 
 
Dit project kwam tot stand met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
20210520-logo_VLAIO.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Glasgroenten