In deze late winterteelt vergeleken we vijf rassen. De oogstdatum wordt bepaald door de schotgevoeligheid. Vitaton (Nunhems), gevolgd door Oslo (Enza) en Harston (Nunhems), vertoonden duidelijk het minst schot. Aylton (Nunhems) en Pluston (Nunhems) waren het meest gevoelig voor schot en moeten bijgevolg tijdig geoogst worden. De koudeprik van begin februari liet geen verschillen zien in vorstgevoeligheid tussen de rassen. De algemene hergroei in het voorjaar resulteerde bij alle rassen in een kwalitatief mooi eindproduct.

Zeer goede kwaliteit bij rassen late winterprei 2020

Moeizame start

We zaaiden begin mei in openlucht en plantten op 7 augustus. De proef kende door de warmte en droogte een moeizame start. Dankzij de neerslag vanaf half september kwam de groei dan toch op gang. De bemesting bij het planten bestond uit 300 kg/ha kaliumsulfaat. Eind februari werd er bijbemest met 325 kg/ha kalknitraat. We oogstten machinaal op 13 april. De gemiddelde opbrengst bedroeg 50,1 ton/ha, waarvan 89,3% in de klasse Flandria werd gesorteerd. Aylton, Oslo en Pluston noteerden meer dan 50 ton/ha. Harston en Vitaton waren iets minder productief.

 

Natte winter met stevige winterprik

De winter was heel nat, en begin februari kenden we een periode met strenge vorst. Het bleef overdag vriezen. ’s Nachts daalden de temperaturen onder de thermometerhut tot -8°C. We schermden de 2de, 3de en 4de parallel van de proef af met een vliesdoek. Er werden uiteindelijk tussen de rassen geen duidelijke verschillen in vorstgevoeligheid waargenomen.

 

Goede kwaliteit

Tripsschade en bladziekten kwamen bij deze prei slechts in beperkte mate voor.

 

Houdbaarheid

Harston kwam het best uit de bewaarproef en blijft de referentie voor lange frigobewaring. Pluston en Vitaton hadden na bewaring zachtere schachten.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht