Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Hun efficiëntie zal onze veldproef uitwijzen. Daarin vergelijken we ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. In het derde jaar van deze veldproef onderzoeken we het effect in aardappelen.

Herwonnen meststoffen derde jaar op rij in veldproef

In 2019 legden we deze veldproef voor de eerste keer aan. Op een veld in Wingene konden geïnteresseerden onze veldproef in maïs een eerste maal bezoeken tijdens een proefveldbezoek. De bovengenoemde herwonnen meststoffen vergelijken we met meer traditionele meststoffen, varkensdrijfmest en minerale kunstmest. Daarnaast volgen we ook een blanco behandeling op.

In 2020 werden dezelfde meststoffen en parameters onderzocht, maar dan in spinazie. Het traditionele proefveldbezoek werd toen vervangen door een digitale webinar met video van het veld, waarin de eerste resultaten werden voorgesteld.

Ook dit jaar loopt de veldproef verder. Er wordt opnieuw een andere teelt onderzocht, namelijk aardappelen. De resultaten zullen na de oogst bekendgemaakt worden. Blijf dus zeker onze nieuwsbrief in het oog houden.

Informatieve video uitgebracht

In 2019 voerden we bovendien een enquête uit naar de voorkeuren van landbouwers van deze herwonnen meststoffen. Samen met onze partners in het project bevroegen we meer dan 1.200 landbouwers. Munster Technological University (MTU) in Ierland concludeerde daaruit dat de landbouwsector niet vertrouwd is met de term “herwonnen meststoffen”, of de vertaling ervan. Naar aanleiding van die informatie hebben de onderzoekers een korte informatieve video gemaakt om landbouwers te helpen informeren over deze duurzame en gerecupereerde producten. “Herwonnen meststoffen hebben veel voordelen, niet alleen voor de boer, maar ook voor het milieu", aldus MTU. "Het voordeel van herwonnen meststoffen is dat het duurzame lokale producten zijn die kunnen worden gebruikt om kunstmeststof te vervangen. Dit is een echt voorbeeld van de circulaire economie in actie." 

>> Bekijk de informatieve video.


Meer info

Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 


Deze blog kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm en het HOR2020-project Nutri2Cycle. Nutri2Cycle wordt gefinancierd met steun van het Europees Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatie programma onder overeenkomst Nr. 773682.

logobanner_renu2farm_liggendHR.jpgNutri2Cycle_logo.png

Banner EC_72 dpi.jpg