Biofungiciden zijn een waardevol product in een IPM-strategie. Toch is de stap tot het gebruik ervan voor telers vaak nog groot. Naast onzekerheid over de werkzaamheid halen telers in een eerder uitgevoerde enquête aan dat technische kennis en praktijkervaring vaak nog ontbreken. De partners van het Interreg Fr-Wal-Vl project BioProtect besloten om de opgedane kennis en ervaring te bundelen in overzichtelijke fiches. Die zijn sinds kort te vinden op de projectwebsite.

Biofungiciden klaar en duidelijk toegelicht in technische fiches

Leer de producten kennen

In verschillende land- en tuinbouwsectoren werd de afgelopen jaren, onder impuls van een strengere controle op chemische residuen, ervaring opgedaan met biologische fungiciden. Overschakelen kunnen we het niet echt noemen, want vaak worden de biofungiciden ingezet als aanvulling op een gereduceerd chemisch schema. Dat blijkt in veel gevallen namelijk de aangewezen manier om deze producten in te zetten.

Toch verloopt die transitie niet overal vlot. Uit een enquête, afgenomen in 2019 bij ruim 270 producenten, blijkt dat het ontbreken van productinformatie reden nummer één is om deze producten te beginnen gebruiken. Om aan die vraag tegemoet te komen, werden in het BioProtect-project technische fiches opgemaakt voor 15 veelgebruikte producten. Daarin staat informatie over de inhoudstoffen, de werkingswijze, de teelten waarin en ziektes waartegen het product werkt en de aanbevolen toepassingsmethode en -condities.

 

Ervaring uit praktijkproeven

Aanvullend worden in de fiches ook telkens enkele proefresultaten opgenomen die aantonen welke mate van bescherming kon worden bekomen in de proeven uitgevoerd in de loop van het project (2016-2020). Daarvoor leverden de Vlaamse partners Inagro en PCG waardevolle input. We kozen er bewust voor om ons niet te beperken tot de meest spectaculaire resultaten. Ook proeven waarin de werking wat minder was, komen aan bod. Zo maken we een waarheidsgetrouwe weergave van de producten.  

De fiches zijn te downloaden op de website van het Interreg-project BioProtect. Laat je overtuigen!

> Bekijk de fiches!

 

Help, ik zoek een ander product

Uiteraard zijn er meer dan vijftien biofungiciden op de markt. Het betreft hier slechts een beperkte selectie van de meest toegepaste middelen. Wens je meer info over andere biologische fungiciden, dan kan je die ook op de projectsite vinden. Onder het tabblad 'land- en tuinbouwers' vind je twee databases waarin zoeken en sorteren mogelijk is.

  • De eerste database bevat alle erkende biofungiciden met hun details (producent, type, actieve stof, formulering, doelorganisme, teelt waarin erkend).
  • De tweede database bevat een overzicht van de effecten van menig producten op verschillende ziekteverwekkers in tal van gewassen. Deze database is een samenvatting van een uitgebreide literatuurstudie en beperkt zich dus niet tot de proefresultaten die in dit project werden behaald.

 

LogosProjectBiofungiciden052021.JPG

LogosPartnersBioProtect_052021.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming