In juli 2020 werden de demomaatregelen in het kader van Waterlandschap gelanceerd. Ondertussen zijn we 10 maand verder en krijgen we een zicht op de reeds afgesloten contracten. Er wordt nu niet minder dan 7860 m extra waterloop beschermd door een grasbufferstrook en  ruim 50 ha stro werd ingewerkt om de bodem minder erosiegevoelig te maken. Maar ook plantaardige dammen verschijnen in het landschap. De landbouwers uit de regio doen hiermee serieuze inspanningen om mee te werken aan een betere waterkwaliteit.  

Demomaatregel grasbufferstrook meest populair!

In het afstroomgebied van de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek kunnen sinds vorige zomer contracten afgesloten worden om graskruidenstroken, erosiedammen en overstromingslanden aan te leggen en om stro in de percelen in te werken. Deze maatregelen helpen voorkomen dat sediment, gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten afstromen van het veld en in de waterloop terecht komen.

De demomaatregel ‘Grasbufferstrook - eigen beheer’ wordt tot nu toe het meest aangevraagd. Er werden voorlopig 40 contracten afgesloten, goed voor 8896 m extra grasbufferstroken. Daarnaast werden nog 6 contracten ‘grasbufferstrook - beheer door derden’ en 2 ‘graskruidenstroken’ afgesloten. Samen met de weiden in het afstroomgebied en de reguliere grasbufferstroken, die reeds aanwezig zijn in de regio,  komen we tot een lengte van 24 642 m waterloop, die binnenkort beschermd zal zijn tegen waterverontreiniging door afspoeling en erosie. Dit is 42% van de totale lengte van de beek.

We kunnen dus steeds meer landbouwers overtuigen om een grasbufferstrook aan te leggen. Door éénjarige contracten af te sluiten op maat van de regio en de landbouwer (bv. gedeeltelijke toegang van de strook voor oogstwerkzaamheden) zetten we dan ook extra in op de haalbaarheid van de maatregel.

Naast gras(kruiden)stroken werden nog andere demonstratiemaatregelen uitgetest. Er werden in de zomer van 2020 ook nog 18 overeenkomsten ‘onderwerken stro’ afgesloten. Daardoor werd 54,43 ha stro ondergewerkt. Er werden ook 2 overeenkomsten afgesloten om samen 1 grote plantaardige dam te plaatsen en een contract voor een fytobak om reinigingswater van het spuittoestel te verwerken.

Er worden in de regio dus heel wat middelen vrijgemaakt om aan een betere waterkwaliteit te werken. Maar één ding is zeker: het is maar door samen te werken dat er vooruitgang kan geboekt worden. Het reeds afgesloten aantal overeenkomsten toont aan dat er bereidheid is vanuit de sector maar de waterkwaliteitscijfers tonen ook aan dat we er nog niet zijn.

Gekoppelde thema's & sectoren: