Het maaiseizoen is ondertussen weer begonnen. Sommige landbouwers hebben al gemaaid, anderen zullen dat bij een eerstvolgende droge periode doen. Een goeie maaitechniek bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras én kan het aantal maaislachtoffers tot 70% verkleinen. Om een goede maaitechniek te bevorderen, zetten we de folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ nog eens in de kijker.
Maaien zonder slachtoffers doe je zo

 

Fauna is een breed begrip, zeker in de landbouw. Er zijn diersoorten die schade veroorzaken (zoals houtduiven), maar evengoed soorten die onmisbaar zijn voor de landbouw (zoals bestuivers). Daarnaast zijn er ook soorten die op het eerste gezicht misschien minder bepalend zijn voor de uitvoering van goede landbouwpraktijken, maar die onrechtstreeks toch een invloed zullen hebben. Meer specifiek gaat het over de soorten die vaak het slachtoffer zijn van maaiactiviteiten op weilanden.  

 

Goeie balans tussen bevoordelen en beheren  

Via nauwe samenwerking met verschillende actoren zet de dienst fauna van Inagro in op een geïntegreerde aanpak van verschillende faunasoorten. Daarbij streven we naar een aanpak waarbij verschillende betrokkenen uit onder meer landbouw, jacht, natuur en lokale overheid gebiedsgericht op zoek gaan naar een evenwicht dat bepaalde faunasoorten bevoordeelt en andere dan weer inperkt en beheert. Dat evenwicht vinden is niet evident. Maar zolang alle partijen er baat bij hebben, zijn de voorgestelde maatregelen uiteraard wenselijk.    

 

Gevolgen van hoog aantal maaislachtoffers  

Een verhoogd aantal maaislachtoffers heeft op verschillende vlakken heel wat nadelen, niet alleen voor de instandhouding van het wildbestand, maar zeker ook wat de kwaliteit van het grasland betreft. Denk maar aan de kadavers van getroffen hazen die het gras besmetten en verontreinigen, of vogels die besmet zijn met botulisme, die tijdens de werken in de machine terechtkomen en zo de botulismeverspreiding in de hand werken. Een goeie maaitechniek kan het aantal ‘ongewenste’ slachtoffers sterk verminderen en bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras.  

 

Hoe aanpakken?  

Daarom ontwikkelden de voormalige regionale landschappen Ijzer en Polder en West-Vlaamse heuvels (nu regionaal landschap Westhoek), in samenwerking met en met de financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie West-Vlaanderen en Europa een folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’.  Daarin wordt beschreven hoe je best te werk gaat om zoveel mogelijk slachtoffers te vermijden en zo de kwaliteit van je gras te garanderen.  

 

> Bekijk de folder.